Forum

Hoe blijven we ‘Ontmoetingskerk’, nu we elkaar niet of nauwelijks van aangezicht tot aangezicht kunnen ontmoeten? Die vraag kan je lamleggen, maar maakt ook creatief. Eén van de antwoorden die we de laatste tijd vaak horen is: via onze website!
 
Op dit moment is onze website www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl vooral een plek waar je informatie vindt over en vanuit de gemeente. Via de website kunnen we als kerkelijke gemeente boodschappen uitzenden naar jullie en eigenlijk naar iedereen, want onze website is vrij toegankelijk. Maar het kan ook anders: het web kan ook een plaats van ontmoeting en uitwisseling worden. Geen eenrichtings-, maar tweerichtingsverkeer. Zenden en ontvangen.
 
In overleg met het moderamen is besloten om op onze website een gedeelte in te richten, dat plaats biedt aan reacties en initiatieven vanuit de gemeente, die bedoeld zijn voor interne communicatie. U kunt daarbij denken aan een forum waarop u uw gedachten en gevoelens kwijt kunt over het ‘kerk-zijn in tijden van Corona’. Wat vindt u goed gaan, wat heeft u geraakt? Wat zou anders of beter kunnen? Daarnaast kunnen er ook initiatieven op worden geplaatst zoals dat van Annette en Mirjam: een filmpje met gemeenteleden die u groeten. Kortom: creatieve, bemoedigende en positief kritische bijdragen vanuit de gemeente voor de gemeente. Het is niet de bedoeling dat het een plek wordt voor heftige discussie of het berijden van stokpaardjes. Daarop zal ook worden toegezien. In internetjargon: er vindt moderatie plaats. Bijdragen die niet passen binnen bovenstaande richtlijnen kunnen worden geweigerd of verwijderd.
 
Omdat het hier een veilige plek van gemeenteleden voor gemeenteleden betreft, is persoonlijke registratie vereist. U moet zich eenmalig met naam en e-mailadres registreren op de website van de Ontmoetingskerk. Daarna krijgt u toegang tot het interactieve, afgeschermde gedeelte van de site. Mensen van buiten onze gemeente krijgen geen toegang tot het interactieve gedeelte. Het is echt bedoeld als ontmoetingsplek voor gemeenteleden.
 
De kerkenraad zal na verloop van tijd samen met onze webmaster evalueren of dit initiatief voldoet aan onze verwachtingen. Dan kan er worden besloten tot voortzetting (ook na de Corona-crisis), tot bijsturen of tot stopzetten.
 
Vanaf 17 mei is het nieuwe deel van de website beschikbaar. We hopen dat u zich via de website aanmeldt en dat we samen creatief invulling geven aan deze nieuwe mogelijkheid die de website ons biedt. Het maakt ons weer een stukje meer Ontmoetingskerk.
 
ds. Leo Oosterom
 
Uitleg deelname aan het forum
Om deel te nemen aan het forum moet u zich eenmalig registreren als nieuwe bezoeker. Een terugkerende bezoeker meldt zich aan door middel van het opgegeven e-mailadres en het zelf gekozen wachtwoord. Gemeenteleden die al een account hebben in deze omgeving in verband met de bestelling van collectebonnen kunnen deze gebruiken. 
 
U meldt zich aan door op de onderstaande afbeelding te klikken:
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nadat u zich aangemeld heeft verschijnt onderstaand scherm en worden uw accoungegevens getoond en klikt u in het bovenste menu op 'Forum'
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het forumscherm wordt getoond waarin u de reacties van gemeenteleden kunt lezen en zelf kunt reageren. 
 
 
 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.