Pastoraat

De Pastorale Raad bestaat uit alle wijkouderlingen, de pastorale medewerkers. predikanten en de voorzitter van de wijkbezoekgroep. Met elkaar dragen zij zorg voor de aansturing en uitvoering van het pastorale werk in de gemeente.

De Pastorale Raad denkt na over het beleid. Zij volgt ontwikkelingen in kerk en maatschappij die mede van invloed kan zijn op hoe pastoraat wordt vormgegeven. Ook vindt er in de Pastorale Raad vorming en toerusting plaats door middel van cursussen. 

 

Contactpersoon is dominee Christien Flier. Klik hier voor haar e-mailadres.

Pastorale medewerkers 

Pastorale medewerkers werken binnen een wijkteam mee aan het pastoraat via individueel en/of groothuisbezoek. Zij zijn geen ambtsdragers en daarom geen lid van de kerkenraad.

Naam Wijknummer *
Mevrouw M.A. van Andel-Smokers 2
Mevrouw M.E. de Beurs 8
Mevrouw A.S. Chamboné-van Andel 1
Mevrouw A. Houtzager- de Hoog 4
Mevrouw T.C. Klootwijk-Nugteren 8
Mevrouw J.H. Klop- Griffioen 3
Mevrouw W.J. Popma- de Vries 5
Mevrouw G.H. Swart- van Arkel 7
Mevrouw J. Weima-de Groot 6
Mw. A.H. van der Wel 7
 
* Klik op het wijknummer om naar de samenstelling van het wijkteam te gaan.
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.