Samenstelling team


Terug naar wijkoverzicht

Functie Naam
Predikant Ds. mevrouw C. (Christien) Flier
Ouderling De heer J. (Hans) van ’t Hoff
Pastoraal medewerker Mevrouw M.A. (Celie) van Andel-Smokers
Diaken Mw. C. H. Groeneveld
Wijkbezoekers Mevrouw H.G. Roza-Verhoeff
  Mevrouw E.A. van Weelden-Baggerman


 

De onderstaande woonplaatsen/straatnamen behoren tot wijk 2

Woonplaats Straatnaam
Sleeuwijk Arsenaal
  Buitenlust
  De Hoogjens
  De Roef
  Egelantierpad
  Fortgracht
  Palissade
  Rijksstraatweg
  Waaiersluis
  Waterlinie
  't Zand
  Zandpad
Breda Nieuwe Huizen
De Bilt Waterweg
Utrecht Muurkasstraat
  Oude Kerkstraat

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.