Samenstelling team


Terug naar het wijkoverzicht

Functie Naam
Predikant Ds. L.J. (Leo) Oosterom
Ouderling De heer H.C. (Herman) Klop
Pastoraal medewerkers Mevrouw J.H. Klop- Griffioen
Diaken De heer A.B. (Arie) Slagmolen
Wijkbezoekers Mevrouw F. Alblas-Lagendijk
  Mevrouw J. van Gelder-van de Assem
  Mevrouw J. Kruisselbrink-Heezen
  Mevrouw M.A. Westerlaken-Hoesen


 

De onderstaande woonplaatsen/straatnamen behoren tot wijk 3

Woonplaats Straat
Sleeuwijk Bijtelskil
  Florushoeve
  Griendweg
  Het Gerecht
  K. van de Sandeplein
  Kastanjelaan
  Lindenhof
  Oudland van Altenastraat
  Santcade
  Schoolstraat
  Smalle Vliet
  Tienhont
  Vijfmorgen
  Vijverplein
  Vlietstraat
Breda Dr. Struykenstraat
Hank Buitendijk

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.