Stille Zaterdag 3 april 2021

Voorganger: 
Ds. mw. C. Flier
Organist: 
Niels de Klerk
Korte informatie: 
Stille Zaterdag
Datum/tijd: 
zaterdag, 3 april, 2021 - 19:30
 
Kerkdienst terugkijken
 
U kunt op deze pagina de kerkdienst terugkijken door op de afbeelding van de kerk te klikken. 
 

 

Aan deze dienst werkten mee
Voorganger ds. mw. C. Flier
Ouderling van dienst Hanneke Quirijns
Organist Niels de Klerk
Zang Pieter Swart en Marieke Vos
Kosters Caroline en Cees CornetORDE VAN DIENST
 
In stilte komen we de kerkzaal binnen
 
Pianospel
 
Lezing: Genesis 1: 1-3
 
Lied 33: 8
 
Meditatie: ‘Hij is hier niet’
 
Meditatief orgelspel
 
Gebeden, afgesloten met gezongen ‘Onze Vader’ 369b
 
Voorganger:
God heeft gesproken: ‘er moet licht komen’
En er was licht
Zie, het licht dat schijnt in de duisternis
En de duisternis heeft het niet gedoofd
 
Intocht van het licht:
Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
De diaken draagt de nieuwe paaskaars binnen.
Aan de paaskaars worden enkele kaarsen op de liturgietafel ontstoken.
Paars antependium en stola worden vervangen door wit.
 
Orgelspel
 
Lezing: Marcus 16: 1-8
 
Lied 619: 1, 2, 3 en 4
 
Vernieuwing van de doopgelofte (bij doopvont), afgesloten met:
Voorganger: Laat dan zijn licht over u opgaan
Vandaag en alle dagen van uw leven, tot in eeuwigheid.
 
Geloofsbelijdenis als slotlied: Lied 340b
 
Zegen
 
Orgelspel

 

 
Collectedoel deze dienst

EERSTE COLLECTE

 

Kerk in Actie
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Er worden ook jongerenkampen georganiseerd. Zo leren de jongeren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven. Meer informatie op

TWEEDE COLLECTE

 

Géén 2e collecte

Maakt u geen gebruik van iDEAL? Dan kunt u uw bijdrage ook naar de diaconie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem onder vermelding van ''Paascollecte Zuid-Afrika''.
 
De diaconie draagt het ontvangen bedrag daarna volledig af aan Kerk in Actie.
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.