Tafel

Zoals het doopvont, ook als er niet wordt gedoopt, herinnert aan de doop, zo herinnert de tafel, ook als er geen avondmaal wordt gevierd, aan het avondmaal. Aan de maaltijd waar we vieren dat de Heer alles met ons wil delen maar waar we dan ook in zijn Geest alles met elkaar delen. Dat delen gebeurt niet alleen bij het avondmaal maar ook in de gebeden en de collecte. In de gebeden waarin we eerst danken voor wat de Heer ons heeft gegeven en vervolgens lief en leed met Hem en met elkaar delen. Met in ons achterhoofd de woorden van Paulus: ‘Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind’ En in de collecte die nog teruggaat op de avondmaalsvieringen in Corinthe waar ooit iedereen iets meenam voor de maaltijd, dat aan de diakenen gaf, die daar dan de tafel mee dekten. Als herinnering daaraan leggen de diakenen na de collecte ook altijd twee zakken op de tafel.

Tekst van ds. Douwe Sijtsma over de symboliek in deze kerk, tijdens de ingebruikname van het nieuwe Liturgisch Centrum op 13 mei 2012. 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.