Zondag 1 augustus 2021

Voorganger: 
Ds. L.J. Oosterom
Organist: 
Henk van Andel
Kosters: 
De heer J. Sterrenburg
Kindernevendienst: 
Groep 1-8 in Hervormde Kerk
Korte informatie: 
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk.
Datum/tijd: 
zondag, 1 augustus, 2021 - 10:00

Kerkdienst terugkijken

Het is mogelijk om de kerkdienst vanuit de Hervormde Kerk LIVE te volgen via YouTube, Klik hiervoor op de onderstaande afbeelding van de kerk.

De dienst kunt u ook beluisteren via de kerktelefoon. Lees HIER meer informatie hierover.

Aan deze kerkdienst werken mee

Voorganger Ds. L.J. Oosterom
Ouderling van dienst De heer M. Boot
Volg ouderling Jan Luijten
Organist Henk van Andel
Koster De heer J. Sterrenburg


Orde van dienst

Orgelspel
 
Welkomstwoord door de ouderling van dienst
 
Aanvangslied 92: 1 en 3
 
Bemoediging en groet
 
Moment voor de kinderen 
 
Kinderlied
 
Gebed
 
Loflied 107: 1 en 7
 
Eerste lezing: Jesaja 43: 1-7
 
Lied 513
 
Tweede lezing: Johannes 6: 16-21
 
Lied 933
 
Overweging
 
Muzikaal moment
 
Lied 352: 1, 2, 5 en 7
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het gezongen Onzevader-gebed: Lied 369b
 
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
 
Mededelingen door de ouderling van dienst
 
Slotlied 801:1, 2 en 3
 
Zegen
 
Gezongen amen
 
Orgelspel
 


Collectedoelen deze zondag

EERSTE COLLECTE

 

Kerk

 

TWEEDE COLLECTE

 

Groot onderhoud

root Onderhoud

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.