Zondag 4 juli 2021

Voorganger: 
Ds. mw. M.F. Meeder-van Hof
Organist: 
Niels de Klerk
Kindernevendienst: 
Groep 1-4 in zaal 3 en Groep 5-8 in de Skybox.
Datum/tijd: 
zondag, 4 juli, 2021 - 10:00

 

Kerkdienst terugkijken

Klik op de onderstaande afbeelding om naar de kerkdienst te luisteren.

 
Klik voor het vergroten van het beeld op het icoontje rechts onderaan het scherm.
Dit nadat u eerst op het pijltje heeft geklikt om naar de uitzending te kijken.

 

Aan deze kerkdienst werkten mee

 
Voorganger Ds. mw. M.F. Meeder-van Hof
Ouderling van dienst Mevrouw J.M. van Andel
Organist Niels de Klerk
Kosters Hans van 't Hoff en Frans Smits


Orde van dienst

Welkom
 
Aanvangslied Psalm 47: 1
 
Bemoediging en groet 
 
Psalm 47: 2 en 3
 
Gebed
 
Glorialied 975: 1 en 3
 
Gebed bij de opening van de Schrift
 
Verhaal van de wereldverbeteraar
 
Kinderlied
 
Schriftlezing Mattheus 11: 2 - 11
 
2Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe 3met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: 5blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt,
6Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’
7Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? 8Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. 9Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10
Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” 11Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. 
 
Zingen Lied 942
 
Ik sta voor U in leegte en gemis. 
Vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Zijt Gij mijn God, sinds mensenheugenis, 
dood is mijn lot, hebt Gij geen and're zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in Uw hand, 
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
Spreekt Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
 
2e lezing-  Kom mijn ongeloof te hulp 
 
Zingen: ‘Ik zoek U met gesloten ogen’ 
 
Preek
 
Lied
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 675: 1 Geest van hierboven
 
Gebeden
 
Aankondiging collecte
 
Slotlied: Lied 837 – Iedereen zoekt U, jong of oud. Vers 1, 3 en 4
 
Zegen
 
Gezongen Amen 
 
 


Collectedoelen deze zondag

EERSTE COLLECTE

 

Binnenlands diaconaat Vakantietas

Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangs- kaartjes en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in Actie kinderen in armoede helpt. Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/vakantietas
 

TWEEDE COLLECTE

 

Groot onderhoud

root Onderhoud

U kunt uw bijdrage voor de actie Vakantietas naar de diaconie overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk onder vermelding van 'Kerk in Actie Vakantietas'. De diaconie draagt het ontvangen bedrag daarna volledig af aan Kerk in Actie.

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.