Zondag 6 september 2020

Voorganger: 
Ds. mw. C. Flier
Organist: 
Niels de Klerk
Ouderling van dienst: 
Mevr. H.E. Quirijns
Bestemming collecte: 
De eerste collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat (Ghana) en de tweede voor groot onderhoud.
Kosters: 
Cockie Slagmolen-Morée
Oppas kinderen: 
Lisette van Veen en Marit Kurpershoek
Korte informatie: 
Afscheid en bevestigen ambtsdragers en pastoraal medewerkers. De dienst is uitsluitend te bezoeken door genodigden. De kerkdienst is ONLINE te bekijken en te beluisteren.
Datum/tijd: 
zondag, 6 september, 2020 - 10:00
 
BEELDUITZENDING TERUGKIJKEN

Het is niet meer mogelijk om de kerkdienst terug te kijken. 
  

Liturgie 
 
bevestiging/afscheid ambtsdragers en pastoraal medewerkers
 
Zang: Petra Dekker, Frank Verlinde, Erik de Ruiter en Pieter Swart
 
 
 • Orgelspel
 • Welkom
 • Lied 139: 1 en 2
 • Bemoediging en groet
 • Gebed
 • Lied 273: 1 en 2
 • Kindermoment en kinderlied Lied 832 (in canon)
 • Lezing uit Matteüs 18:15-20
 • Lied 361: 1.2.4.5
 • Verkondiging
 • Lied 672: 3 en 6
 • Kinderen komen terug uit de KND
 • Bevestiging en afscheid van ambtsdragers en pastoraal medewerksters
 • Gezongen geloofsbelijdenis Lied 344
 • Gedachtenis van Bert Westerlaken en gedachtenislied
 • Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Lied 369b
 • Slotlied: 838: 1 en 2
 • Zegen, afgesloten met Lied 431b
 • Orgelspel


Kindernevendienst 

 
 • groep 1 tm 4 in zaal 3
 • groep 5 tm 8 in de skybox
 
Afscheid en bevestigen ambtsdragers en pastoraal medewerkers
 
In de kerkdienst worden nieuwe ambtsdragers en pastorale medewerkers bevestigd. Ook wordt in de dienst afscheid genomen van de vertrekkende ambtsdragers en pastoraal medewerker. Lees HIER de namen van de nieuwe en aftredende ambtsdragers en pastoraal medewerkers.
 

Collectes

De eerste collecte is bestemd voor het WERELDDIACONAAT en de tweede collecte voor GROOT ONDERHOUD (CvK).

Toelichting collectedoel Werelddiaconaat - Noord-Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.
 
De kerk organiseert alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.

Lees HIER hoe u ook uw bijdrage voor de collectedoelen kunt overmaken gedurende de periode van kijk- en luisterdiensten. 

Bezoekers van de kerkdienst  in de Ontmoetingskerk kunnen geld of collectebonnen geven bij de uitgang van de kerkzaal.
 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.