Zondag 7 maart 2021

Voorganger: 
Ds. mw. C. Flier
Organist: 
Niels de Klerk
Ouderling van dienst: 
De heer G. Bok
Korte informatie: 
De dienst is uitsluitend ONLINE te bekijken en via de kerktelefoon te beluisteren. Bezoek van de kerkdienst is niet mogelijk.
Datum/tijd: 
zondag, 7 maart, 2021 - 10:00
 
BEELDUITZENDING TERUGKIJKEN VIA KERKDIENSTGEMIST.NL

 

AAN DE DIENST WERKTEN MEE
Voorganger Ds. mw. C. Flier
Ouderling van dienst De heer G. Bok
Organist Niels de Klerk
Zang Mirjam van den Hoek
Koster Hans van ’t Hoff en Frans Smits

LITURGIE ZONDAG 7 MAART 2021

Derde zondag in de veertigdagentijd: Oculi (mijn ogen zijn op U, naar psalm 25:15)
 
Thema van deze zondag: heilig huis
 • Orgelspel
 • Welkom
 • Psalm 25b (via de beamer)
 • Bemoediging en groet
 • Gebed
 • Lied 556:1.2.3
 • Project met de kinderen en projectlied (via de beamer)
 • Lezing uit Johannes 2:13-22
 • Lied 187
 • Verkondiging
 • Sopraanaria uit BWV 74 van J.S. Bach
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
 • Lied 405: 1, 3 en 4 (via de beamer)
 • Zegen
 • Orgelspel

 

INFORMATIE BIJ DE DIENST OP ZONDAG 14 FEBRUARI

KINDERNEVENDIENST

PLANNING KERKDIENSTEN
LITURGISCHE SCHIKKING
De vreemdeling onderdak bieden.
‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ (Mattheüs 25:35). Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.
PROJECT VAN DE WEEK
Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten.
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak een regionale functie, zo ook Near East School of Theology (NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het MiddenOosten! Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in Beiroet. Helpt u mee?

 

COLLECTEDOELEN  DEZE ZONDAG

EERSTE COLLECTE

KERK

TWEEDE COLLECTE

GROOT ONDERHOUD (CvK)

Lees HIER hoe u ook uw bijdrage voor de collectedoelen kunt overmaken gedurende de periode van kijk- en luisterdiensten. 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.