Collectes en luisterdiensten

Voorlopig is het niet meer mogelijk kerkdiensten te bezoeken. In plaats hiervan kan er uitsluitend via www.kerkdienstgemist.nl naar de dienst geluisterd worden. Dit betekent dus dat er ook geen collectes plaatsvinden en er dus minder geld voor de kerk en vooral de goede doelen binnenkomt!
 
Diaconie
Om toch de diaconie en de goede doelen te kunnen blijven ondersteunen, willen wij u vragen om uw bijdrage in de collectezak, offerblok en kubus over te maken via de bank. De diaconie stelt voor om uw giften niet elke week apart te doen, maar samen te voegen tot één grote gift. Geef gul, want het is in deze ontluisterende tijd hard nodig.
 
Bekijk wat u normaal bereid bent te geven bij een collecte voor een goed doel en bereken dit over de zondagen dat de diensten niet door zullen gaan.
 
We vragen u dan dat totaalbedrag over te maken op bankrekening NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk.
 
De diaconie neemt vervolgens de taak op zich om de verzamelde gelden eerlijk te verdelen en af te dragen aan de goede doelen. Indien u tóch liever apart het geld voor een bepaald doel wilt overmaken, kan dat, maar dan graag bij de overschrijving onder vermelding van welk doel.
 
U vraagt zich misschien af waarom wij bij sommige doelen niet gewoon die bankrekeningen vermelden die daarbij horen? Op die manier hebben we overzicht, wat er door de onze kerk Sleeuwijk/Woudrichem gegeven wordt.
 
College van kerkrentmeesters
Net als voor de diaconie zijn de wekelijkse collectes voor de kerk en groot onderhoud van groot belang om alle kosten van onze kerk te kunnen dekken. Deze kosten vallen niet weg in deze tijd, maar lopen gewoon door. Ook wij vragen u om uw giften niet iedere week over te maken, maar samen te voegen tot een maandelijkse gift. Natuurlijk kunt u ook achteraf een grote gift doen. Naast dat het u minder tijd kost, levert het aan onze kant ook minder werk op om uw gift goed te registreren en in onze administratie op te nemen.
 
Bekijk wat u normaal bereid bent te geven bij een collecte voor de kerk en groot onderhoud en bereken dit over de zondagen per maand of de periode dat de diensten niet door zullen gaan.
 
We vragen u dan dat totaalbedrag over te maken op bankrekening NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.
 
Het CvK zal op basis van het collecterooster de ontvangen gelden eerlijk verdelen. 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.