NIEUWS

Oprichting 'Stichting Hulp met elkaar Altena'

Je hoort steeds vaker in je directe omgeving dat mensen het lastiger vinden het financieel rond te krijgen. Vooral door de recent gestegen inflatie en energieprijzen. Zelf denk je dat je dit niet zal overkomen. Maar er zijn invloeden op het leven waarop je geen invloed hebt.

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U vindt hier een overzicht van de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk. U kunt van iedere dienst de orde van dienst en de bijbehorende informatie lezen.
De opgenomen diensten blijven om privacy redenen maximaal 7 dagen voor iedereen terug te kijken. Daarna zijn de kerkdiensten uitsluitend terug te kijken door gemeenteleden van de Ontmoetingskerk.. .

VIP-club

In september is de VIP-club (jeugdclub voor leerlingen in de middelbareschoolleeftijd) weer van start gegaan. De eerste vijf avonden van het seizoen waren een groot succes! We hebben spelletje gedaan, geschaatst, gekookt en ook Sinterklaas is langs geweest. Elke avond waren er zo’n 20-25 jongeren!

Nu alle feestdagen weer voorbij zijn, starten we ook de VIP-club weer op.

3-D ontwerp Ontmoetingskerk Sleeuwijk

Er is van de Ontmoetingskerk een prachtig 3-D ontwerp gemaakt.

Kijk naar deze bijzondere beelden.

Want zo heeft u de kerk van binnen en buiten nog nooit gezien!

Werelddiaconaat

Zondag 5 februari 2023 verzorgt de diaconie een gezamenlijke dienst in het kader van het Werelddiaconaat. Een werkgroep vanuit de diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerk bereidt deze dienst voor onder leiding van ds. Christien Flier.

De diaconie heeft voor 2023 gekozen voor een kleinschalig project in een ander werelddeel, namelijk Tulip Garden in Vijayawasa aan de oostkust van India.

Eerlijke handel = Fair Trade = Fair van Ver

Na afloop van de dienst voor het Werelddiaconaat in de Ontmoetingskerk op zondag 5 februari kunt u kennismaken met het Fair van Ver-assortiment. Het doel van eerlijke handel is die handel te bevorderen die bijdraagt aan betere woon-, werk- en leefomstandigheden van mens en dier, waarbij uitbuiting wordt voorkomen.

Gesprekskring: 'Deugen de meeste mensen'?

Op maandag 30 januari en maandag 6 februari organiseert Kerk-Anders een gesprekskring over het onderwerp: Is de mens van nature goed of slecht? In de geschiedenis van filosofie en theologie keert die vraag steeds terug, waarbij de antwoorden elkaar afwisselen. Dan weer heeft het optimistische mensbeeld de overhand en even later meldt zich toch weer twijfel aan die goedwillende mens.

Deze gesprekskring vindt plaats in het Trefpunt onder leiding van ds. Leo Oosterom.

Vooraf aanmelden is verplicht.

Collectebonnen aanschaffen

U kunt via het Digitale loket van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk collectebonnen aanschaffen. Het betalen gaat simpel, snel én veilig via iDEAL. De collectebonnen worden na betaling bij u thuis afgeleverd.

Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om op de tweede dinsdag van de maand de collectebonnen in het Trefpunt aan te schaffen.

Boekenbeurs 2023

Op vrijdagavond 16 juni en zaterdag 17 juni 2023 wordt voor de vijfentwintigste keer de boekenbeurs in de Ontmoetingskerk georganiseerd.

Wilt u de komende maanden (tweedehands) boeken inleveren? Dan kan dat op iedere zaterdagochtend in de kerk tussen 9.30 en 10.30 uur.

Neemt u vooraf wel contact op met John Popma.

Oproep jeugddiakenen

Als diaconie willen we graag jongeren blijven betrekken bij ons werk binnen en buiten de kerk.

Het accent ligt hierbij vooral op het 'Doen', geen vergaderingen of zo.

Lijkt je dit wat? Wij horen graag van je.

Ambtswerving 2023

In september 2023 nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en pastoraal medewerkers. We gaan op zoek naar meerdere gemeenteleden die vanaf september de kerkenraad komen versterken.
Heeft u interesse in één van de vacatures? Neem dan contact op met Hanneke Quirijns.

Verder willen we u nogmaals vragen om namen op te geven van gemeenteleden. U kunt de namen, adressen en functie mailen naar Hanneke Quirijns of inleveren door middel van een briefje in de blauwe brievenbus in de kerk. U kunt namen inleveren t/m 9 januari.

Kerstpakketten Oekraïners

In samenwerking met een aantal kerken uit Werkendam, hebben we geld ingezameld om de vluchtelingen uit Oekraïne die in Werkendam in de twee opvanglocaties zitten, een kerstpakket te kunnen geven. We hebben een prachtig bedrag van ruim € 3.000,- ingezameld.

Afscheidsbericht Niels de Klerk

Volgend jaar neemt Niels de Klerk afscheid als organist van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk.

Hij wordt organist van de Oude Kerk in Naaldwijk.

Lees zijn afscheidsbericht.

Kerstmiddag

Bewogen jaren liggen achter ons, en wat was het mooi om elkaar weer te kunnen ontmoeten afgelopen dinsdag 13 december.

Want met trots en veel gezelligheid konden we de jaarlijkse kerstmiddag voor de ouderen uit beide pkn-gemeenten weer organiseren.

Dat was genieten met ruim 90 aanwezigen!

Er kon weer kerst gevierd worden, in verbondenheid en met gegrond verlangen.

Fietsen voor Oekraïners

Voor de nieuwe opvanglocatie in Werkendam is men hard op zoek naar (gratis) tweedehands dames-, en herenfietsen.

Heeft u een fiets over, dan kunt u deze tussen 8:00 en 19:30 bij de opvanglocatie afgeven.

Kerkdienst later terugkijken, belangrijke wijziging!

Tot voor kort waren alle (beeld en geluid) uitzendingen die we vanuit de kerk maakten 'openbaar' zichtbaar voor iedereen.

Al enige tijd spelen er zaken rondom auteursrechten, wat betreft de invullingen van onderdelen in een dienst, maar dit betreft ook de opnames zelf. Om niet met auteursrecht op juridisch en mogelijk financieel gebied problemen te krijgen, zijn we zeer sterk geadviseerd door de PKN en Kerkdienstgemist.nl om opnames niet meer dan een week openbaar beschikbaar te stellen.

Helpende handen

Nu er binnenkort in Werkendam een tweede opvanglocatie wordt geopend voor Oekraïense vluchtelingen, is er behoefte aan extra helpende handen.

Voor het verspreiden van concrete hulpverzoeken wordt gebruik gemaakt van een Whatsapp-groep. Hierin kunnen alleen door de beheerder van de groep hulpverzoeken worden geplaatst. Bijvoorbeeld: wie kan er a.s. woensdag om 10.00 uur twee personen naar het gemeentehuis in Almkerk brengen? Of: wie heeft er een ledikantje beschikbaar?

Profielschets nieuw te beroepen predikant

Door een commissie is een profielschets opgesteld voor de nieuw te beroepen predikant. Dit in verband met het emeritaat van ds. Ria Meeder-van Hof in december 2022.

Deze profielschets is op de gemeenteavond op 18 oktober besproken en goedgekeurd.

Samenwerking tussen Gereformeerd en Hervormd Sleeuwijk

Al vele jaren werken de Hervormde gemeente van Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk van Sleeuwijk en Woudrichem op diverse terreinen samen. Zo zijn er gemeenschappelijke diensten op een aantal momenten in het jaar zoals bij de startzondag, de werelddiaconaatszondag, met Hemelvaart, bij de week voor gebed voor de eenheid en in de zomerperiode.

Daarnaast is het jeugdwerk geïntegreerd, overleggen de diaconieën en de moderamina regelmatig met elkaar en stemmen we in bijzondere situaties zoals rond corona afspraken met elkaar af.
Landelijk vallen de beide kerken sinds het ontstaan van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in 2004 ook al onder één landelijke kerk.

Zomaar een straat

Een wereld vol mensen, zoveel landen, culturen, zoveel steden, met zoveel straten, en in die straten staan zoveel huizen.. met allemaal een voordeur..Kennen wij de mensen achter die voordeur? Kennen wij de verhalen achter de voordeur? De mooie verhalen zijn immers gemakkelijk te delen. Daarvan zijn we vaak op de hoogte.

Maar achter welke deur is er verdriet, schaamte of armoede te vinden? Waar denkt u eigenlijk aan bij het woord armoede? Vaak denken we als we eerlijk zijn dat is een ver-van-mijn-bed-show, of eigen schuld, toch?

Pagina's