NIEUWS

Sponsoractie van de club en VIP

In het weekend van vrijdag 14 tot en met zondag 16 april gaan zowel de jeugdclubs als ook de leden van VIP-club op kamp naar Kamphuis Ahoy in Den Hout.

Om de kosten van het kamp zo laag mogelijk te houden wordt er weer een sponsoractie georganiseerd. Deze wordt gehouden op zondag 2 april en zondag 9 april.

Sluiten tussenwand Trefpunt

Het openen van het Trefpunt was één van de maatregelen tegen Covid. Corona is weliswaar nog niet weg maar het is toch wenselijk om de wand weer te gaan sluiten. Het scheelt niet alleen in de stookkosten maar ook in het werk van onze (vrijwillige) kosters.

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U vindt hier een overzicht van de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk. U kunt van iedere dienst de orde van dienst en de bijbehorende informatie lezen.
De opgenomen diensten blijven om privacy redenen maximaal 7 dagen voor iedereen terug te kijken. Daarna zijn de kerkdiensten uitsluitend terug te kijken door gemeenteleden van de Ontmoetingskerk.. .

DiaconieDoet - Wie helpt en denkt mee?

Vorig jaar heeft de Diaconie voor het eerst DiaconieDoet georganiseerd. Dit jaar willen we hier een vervolg aan geven op zaterdag 20 mei van 08.30 – 13.30 uur.

Het is een vrijwilligersactie waarbij gemeenteleden van onze kerk klussen doen bij ouderen/hulpbehoevenden. Men hoeft geen lid te zijn van onze kerk.

U moet denken aan bijvoorbeeld klussen in de tuin en rondom het huis.

Afscheid Niels de Klerk

In de kerkdienst op zondag 2 april vindt het officiële kerkafscheid van de organist Niels de Klerk plaats. Na afloop van de dienst verzorgt Niels nog een orgelconcert. U bent van harte welkom dit concert bij te wonen! Zo kunt u hem laten merken dat we zijn fenomenale spel zo hebben gewaardeerd en hem zeker gaan missen.

Gebruik zalen Trefpunt en Skybox

Wilt u voor een activiteit gebruik maken van een vergaderzaal in het Trefpunt of wilt u de Skybox reserveren? Dan kunt u gebruik maken van het zaalreserveringssysteem op de website.

U kunt online de beschikbaarheid van een vergaderzaal in het Trefpunt of de Skybox inzien en hiervoor een reservering maken. Daarnaast is het mogelijk om bij een reservering aan te geven welke faciliteiten nodig zijn.

U vindt deze mogelijkheid in het menu, maar ook aan de rechterzijde op de website onder het blok “Zaalreservering Ontmoetingskerk”.

Kruisweg

Kerk-Anders verzorgt al ruim 15 jaar een kruisweg op de maandag van de stille week. De eerste jaren in het oude kerkje aan de dijk en daarna in de kerkzaal van de Hervormde Gemeente. Wij maken gebruik van materiaal dat door, vooral moderne kunstenaars is gemaakt. We doen dit met behulp van een presentatie, waarbij we na iedere “statie” een gedicht of gebed uitspreken, een keervers zingen en luisteren naar een muzikaal ensemble.

Terugblik Jeugd- en Jongerenkerk zondag 19 februari

Zondag 19 februari was er weer Jeugd en Jongerenkerk in de Koren-aar.

Zo net na Valentijnsdag hebben we met onze fijne groep jongeren gekeken naar het thema 'liefde'. We zijn zoals we wel vaker doen, begonnen met een aantal foto's die te maken hebben met een actueel nieuwsbericht.

40dagentijd

De 40dagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema: ‘Uit liefde voor jou’. De veertigdagentijd loopt in 2023 van Aswoensdag 22 februari t/m zaterdag 8 april. Zondag 9 april is het Pasen.

In de hal en bij de zijuitgang staat tijdens de 40dagentijd een kubus. Wij vragen u om een extra bijdrage voor onze medemens dichtbij en ver weg. Door er voor elkaar te zijn geven we Zijn liefde door. Doet u mee?

Collectebonnen bestellen via het digitale loket

Zoals u waarschijnlijk al weet is het mogelijk om via het digitale loket van de Ontmoetingskerk collectebonnen aan te schaffen en direct te betalen. De collectebonnen worden daarna bij u thuisbezorgd.

In de periode van 24 april tot 29 mei kunnen er geen collectebonnen thuis bezorgd worden. Dus wilt u hier rekening mee houden met digitaal bestellen van de collectebonnen?

Noodhulp aardbeving in Turkije en Syrië

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië zijn tienduizenden mensen getroffen door meerdere krachtige aardbevingen en naschokken.

De samenwerkende hulporganisaties - waaronder Kerk in Actie - bundelen de krachten in Giro555 en komen samen in actie voor de slachtoffers van dit verschrikkelijke natuurgeweld.

De diaconie heeft inmiddels een bedrag overgemaakt van € 400,00.

Wij bevelen de actie van Giro 555: NL08 INGB 0000 0005 55 van harte aan!

Oprichting 'Stichting Hulp met elkaar Altena'

Je hoort steeds vaker in je directe omgeving dat mensen het lastiger vinden het financieel rond te krijgen. Vooral door de recent gestegen inflatie en energieprijzen. Zelf denk je dat je dit niet zal overkomen. Maar er zijn invloeden op het leven waarop je geen invloed hebt.

3-D ontwerp Ontmoetingskerk Sleeuwijk

Er is van de Ontmoetingskerk een prachtig 3-D ontwerp gemaakt.

Kijk naar deze bijzondere beelden.

Want zo heeft u de kerk van binnen en buiten nog nooit gezien!

Boekenbeurs 2023

Op vrijdagavond 16 juni en zaterdag 17 juni 2023 wordt voor de vijfentwintigste keer de boekenbeurs in de Ontmoetingskerk georganiseerd.

Wilt u de komende maanden (tweedehands) boeken inleveren? Dan kan dat op iedere zaterdagochtend in de kerk tussen 9.30 en 10.30 uur.

Neemt u vooraf wel contact op met John Popma.

Oproep jeugddiakenen

Als diaconie willen we graag jongeren blijven betrekken bij ons werk binnen en buiten de kerk.

Het accent ligt hierbij vooral op het 'Doen', geen vergaderingen of zo.

Lijkt je dit wat? Wij horen graag van je.

Kerkdienst later terugkijken, belangrijke wijziging!

Tot voor kort waren alle (beeld en geluid) uitzendingen die we vanuit de kerk maakten 'openbaar' zichtbaar voor iedereen.

Al enige tijd spelen er zaken rondom auteursrechten, wat betreft de invullingen van onderdelen in een dienst, maar dit betreft ook de opnames zelf. Om niet met auteursrecht op juridisch en mogelijk financieel gebied problemen te krijgen, zijn we zeer sterk geadviseerd door de PKN en Kerkdienstgemist.nl om opnames niet meer dan een week openbaar beschikbaar te stellen.

Profielschets nieuw te beroepen predikant

Door een commissie is een profielschets opgesteld voor de nieuw te beroepen predikant. Dit in verband met het emeritaat van ds. Ria Meeder-van Hof in december 2022.

Deze profielschets is op de gemeenteavond op 18 oktober besproken en goedgekeurd.

Samenwerking tussen Gereformeerd en Hervormd Sleeuwijk

Al vele jaren werken de Hervormde gemeente van Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk van Sleeuwijk en Woudrichem op diverse terreinen samen. Zo zijn er gemeenschappelijke diensten op een aantal momenten in het jaar zoals bij de startzondag, de werelddiaconaatszondag, met Hemelvaart, bij de week voor gebed voor de eenheid en in de zomerperiode.

Daarnaast is het jeugdwerk geïntegreerd, overleggen de diaconieën en de moderamina regelmatig met elkaar en stemmen we in bijzondere situaties zoals rond corona afspraken met elkaar af.
Landelijk vallen de beide kerken sinds het ontstaan van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in 2004 ook al onder één landelijke kerk.

Zomaar een straat

Een wereld vol mensen, zoveel landen, culturen, zoveel steden, met zoveel straten, en in die straten staan zoveel huizen.. met allemaal een voordeur..Kennen wij de mensen achter die voordeur? Kennen wij de verhalen achter de voordeur? De mooie verhalen zijn immers gemakkelijk te delen. Daarvan zijn we vaak op de hoogte.

Maar achter welke deur is er verdriet, schaamte of armoede te vinden? Waar denkt u eigenlijk aan bij het woord armoede? Vaak denken we als we eerlijk zijn dat is een ver-van-mijn-bed-show, of eigen schuld, toch?

Proef: digitaal collectemoment tijdens erediensten

In de kerkdienst op zondag 9 oktober heeft Marnix Kammer een toelichting gegeven op de proef met digitaal collecteren.

Lees hier nog eens rustig na hoe u digitaal uw bijdrage voor de collecten tijdens en na de kerkdienst eenvoudig kunt overmaken.