Geen diensten met 100 kerkgangers tot september

In de zomereditie van de Projektor kondigden we aan dat er vanaf 5 juli weer kerkgangers zouden worden toegelaten tot de diensten in de Ontmoetingskerk, met een maximum van 100 kerkgangers en een strikt protocol.
 
Op 16 juni heeft de voltallige kerkenraad het plan besproken en besloten om het niet door te zetten. In de zomermaanden blijven we werken met diensten die uitsluitend via internet en kerktelefoon te volgen zijn. 
 
De redenen hiervoor zijn de volgende:
 
  1. Het blijkt erg moeilijk om de (extra) vrijwilligers te rekruteren, die nodig zijn tijdens de diensten onder bijbehorend protocol. Veel mensen zijn op vakantie, en er is een groep vrijwilligers die om gezondheidsredenen nog niet mee kan of wil doen. Veel van onze vrijwilligers behoren tot de risicogroepen van het Coronavirus.


     
  2. Vanuit de gemeente bereiken ons geluiden dat veel mensen online-diensten verkiezen boven aanwezigheid in een 100-mensen-dienst met de beperkingen van het strikte protocol. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die om gezondheidsredenen niet in grotere groepen willen verschijnen, maar ook om mensen die geen meerwaarde zien in de 100-mensen-diensten. Vooral het niet kunnen meezingen en het geen gelegenheid hebben om elkaar echt te ontmoeten worden genoemd als redenen. Opvallend is dat het hier minstens zoveel jongeren als ouderen betreft.
  3. Hoewel we een ruim, hoog kerkgebouw hebben, is nog onduidelijk of de ventilatie van de kerkzaal voldoende is om aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen.

Als argument vóór het starten per 5 juli wordt genoemd dat de situatie waarschijnlijk nog lang zal gaan duren, en dat het besluit om weer te beginnen zo eindeloos voor uit geschoven kan blijven worden. Er is ook een groep mensen in de gemeente die ernaar verlangt om – ook met de beperkingen van het strikte protocol – weer lijfelijk aanwezig te kunnen zijn bij de diensten.

Alles afwegend heeft de kerkenraad het volgende besloten:
 
  1. Voorlopig worden de diensten in principe alleen online aangeboden.
  2. De eerstvolgende kerkenraadsvergadering of als er in de tussentijd grote wijzigingen in de overheidsregels komen, wordt opnieuw afgewogen wat de mogelijkheden zijn.
  3. Uitzondering zijn bijzondere diensten met een speciale doelgroep en hoge urgentie. Te denken valt aan de welkomstdienst op 12 juli. Daarbij zullen alleen de kinderen die afscheid nemen van de kindernevendienst en basisclub, samen met hun naaste verwanten worden uitgenodigd. Daarbij geldt het protocol voor de 100-mensenkerk. Ook doopdiensten en bevestiging van ambtsdragers in september vallen in deze categorie.
  4. Het college van beheer doet verder onderzoek naar de kwaliteit van de ventilatie in de kerkzaal en, indien nodig, naar mogelijkheden om die te verbeteren.
  5. Het online aanbieden van de diensten geldt ook de zes diensten tussen 19 juli en 23 augustus, die gezamenlijk met onze Hervormde zustergemeente worden verzorgd. Ook de Hervormde gemeente heeft besloten om voorlopig alleen online diensten aan te bieden.
 
We realiseren ons dat dit besluit voor sommigen van u een teleurstelling zal zijn. Toch geloven we dat we hiermee de gemeente het beste dienen. Bovenal hopen we dat we – ook zolang we nog niet samen in de Ontmoetingskerk aanwezig kunnen zijn – toch in Christus met elkaar verbonden blijven. De technische middelen die dat mogelijk maken ontvangen en gebruiken we dankbaar als gaven van de Geest.
 
Bart Verhoeven
Scriba Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem
 
Eerdere artikelen over de gevolgen van het coronavirus voor de Ontmoetingskerk:
 
 
 
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.