Protocol PKN bij versoepelde Coronamaatregelen

De laatste weken hebben we als gemeente niet samen kunnen komen vanwege de Coronamaatregelen. Een onverwachte situatie die we vullen met erediensten die te beluisteren zijn via internet en kerktelefoon. Er wordt ook hard gewerkt om beeld toe te voegen aan de internetuitzendingen, maar in de huidige situatie kost het tijd om hier de juiste middelen voor te krijgen.

Inmiddels heeft de regering een versoepeling van de maatregelen aangekondigd die ruimte biedt voor beperkte bijeenkomsten. Hierbij gelden echter een hoop voorwaarden en dingen die geregeld moeten worden om de veiligheid te garanderen. De PKN is daarom met een protocol gekomen hoe kerken om kunnen gaan met de versoepelde maatregelen. Dit protocol is te lezen op onderstaande site.

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-ande...

De komende weken zullen we als Kerkenraad met dit protocol aan de slag gaan om te bepalen wat de concrete invulling kan zijn voor onze kerk. Op zoek naar een veilige manier om elkaar te ontmoeten. We hopen dat iedereen begrip heeft voor de tijd die nodig is om dit zorgvuldig te doen. Tot we meer kunnen melden blijven we erediensten via internet en kerktelefoon uitzenden en vertrouwen we erop dat we als gemeente naar elkaar om blijven zien. 

Bart Verhoeven
Scriba Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem

 

Voorafgaande berichtgeving over de gevolgen van het coronavirus voor de Ontmoetingskerk

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.