Update 24 maart 22.00 uur - Tot 1 juni géén ontmoetingen in de Ontmoetingskerk

We leven in een bijzondere tijd, waarin de wereld in de ban is van het Corona virus. Vanwege deze situatie kunnen er tot 1 juni 2020 geen ontmoetingen plaatsvinden in ons kerkgebouw. Dit betekent dat er tot die tijd geen vergaderingen, clubavonden, kerkdiensten en dergelijke zullen zijn. Klik hier voor het overzicht van de geannuleerde activiteiten.
 
Omdat we er als gemeente juist niet het zwijgen toe willen doen in tijden van crisis, zijn er verschillende initiatieven ontstaan om naar elkaar om te zien en elkaar te ontmoeten met een vertrouwd geluid van geloof, hoop en liefde.
 
De laatste tijd heeft u het nieuws op de website kunnen volgen. Dat velen van u op deze manier bereikt zijn bleek toen op zondag 22 maart 401 mensen inschakelden op www.kerkdienstgemist.nl en via kerktelefoon om de eerste kerkdienst zonder gemeente, maar met de vertrouwde stem van ds. Leo Oosterom en het geluid van het orgel via internet te volgen.
 
De komende tijd zullen de diensten van de Ontmoetingskerk via internet aangeboden worden. Een enthousiaste groep van mensen denkt goed na over de invulling van deze diensten. Doel is om een vertrouwd geluid te brengen, waarbij gezocht wordt naar middelen om dit zo sprekend mogelijk te doen. We hopen in de loop van de tijd naast de audiostream en kerktelefoon ook diensten met beeld uit te kunnen zenden, maar daarvoor moet nog wel wat water door de zee. Hou de website in de gaten voor nieuws over de verschillende diensten.
 
Ook de collectedoelen worden op de website vermeld.
 
De planning voor diensten die alleen via internet en kerktelefoon te beluisteren zijn is voorlopig als onderstaand:
 
Datum Tijd Voorganger Bijzonderheid
Zondag 29 maart 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  
Zondag 5 april 10,00 uur Ds. L.J. Oosterom Palmzondag
Donderdag 9 april 19.30 uur Ds. L.J. Oosterom Witte Donderdag
Vrijdag 10 april 19.30 uur Mw. ds. C. Flier Goede Vrijdag
Zaterdag 11 april 21.30 uur Ds. L.J. Oosterom Stille Zaterdag
Zondag 12 april 10.00 uur Mw. ds. C. Flier Pasen
Zondag 19 april 10.00 uur Mevr. ds. E. Quaak–Kloet  
Zondag 26 april 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  
Zondag 3 mei 10.00 uur Ds. L.J. Oosterom  
Zondag 10 mei 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  
Zondag 17 mei 10.00 uur Mw. ds. M.F. Meeder-van Hof  
Donderdag 21 mei 09.00 uur Ds. L.J. Oosterom Hemelvaartsdag
Zondag 24 mei 10.00 uur Ds. A.H. Blom  
Zondag 31 mei 10.00 uur Ds. L.J. Oosterom Pinksteren
Zondag 7 juni 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  

Naast deze praktische zaken is er de onzekerheid voor de toekomst. Samen willen we verbonden blijven als gemeente en leven in het vertrouwen dat God het laatste woord heeft, waardoor we hoopvol vooruit mogen kijken naar het moment waarop we als gemeente weer samen mogen komen in de kerk.

Laten we blijven omzien naar elkaar, juist nu. Gezondheid en kracht gewenst in de tijd die komen gaat.

Bart Verhoeven
Scriba Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem
 

Update 15 maart - We zwijgen niet...

De komende weken zullen er geen Erediensten bezocht kunnen worden in de Ontmoetingskerk. Zoals eerder aangekondigd willen we er echter niet het zwijgen toe doen in deze tijd van crisis vanwege het Corona virus. Concreet kunt u momenteel de volgende geluiden horen vanuit de beide PKN kerken in Sleeuwijk;

  • Elke woensdag van 19:00 tot 19:15 luiden de kerkklokken van zowel de Hervormde als de Gereformeerde kerk om mensen te verbinden en als teken van hoop.
  • Elke zaterdag zal er een audio opname te horen zijn op de website van de Hervormde gemeente door Ds. Blom.
  • De Erediensten vanuit de Ontmoetingskerk zijn op zondag om 10:00 te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl. Klik hier voor meer informatie over de te beluisteren eredienst op zondag 29 maart.

Wat gaat er niet door?

  • De Mattheuspassie door C.G.K. 'Con Amore' op zondagavond 5 april

Waar we het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk proberen te beperken, willen we als gemeente wel zoveel mogelijk omzien naar elkaar en onze naasten. Juist in deze tijd! Middels de website, kerknieuws en Projektor proberen we u zo goed mogelijk te informeren hoe we dit kunnen doen. Let een beetje op elkaar en hou de website in de gaten voor het laatste nieuws.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update 14 maart om 18.00 uur
 
In de komende week vinden ook alle overige kerkelijke groepsactiviteiten géén doorgang.
 
De werkgroep Kerk-Anders heeft besloten om tot nader bericht alle geplande activiteiten te annuleren.
 
De PKN heeft vandaag een speciale nieuwsbrief uitgebracht in verband met het coronavirus
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Update 13 maart om 12.00 uur
 
Inmiddels is duidelijk dat we minimaal tot 31 maart geen diensten met de gemeente in de Ontmoetingskerk mogen laten plaatsvinden. Juist in tijden van crisis willen we er echter niet wekenlang het zwijgen toe doen. Daarom zullen op 22 maart en 29 maart om 10.00 uur wel ochtenddiensten te beluisteren zijn met onze predikanten.
 
Klik dan hier om deze diensten te kunnen beluisteren.
 
Gelieve dit bericht wederom te delen binnen de gemeente.
 
Namens de kerkenraad,
 
Bart Verhoeven
Scriba Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht dinsdag 10 maart

Naar aanleiding van de adviezen van het RIVM in zake het Corona virus en het feit dat onze gemeente voor een gedeelte bestaat uit mensen die tot de risicogroep behoren, heeft de kleine Kerkenraad besloten dat de diensten van woensdagavond 11 maart 2020 (Biddag) en zondagmorgen 15 maart niet door zullen gaan.

De komende tijd zullen we de adviezen vanuit gezondheidsinstanties nauwlettend volgen, om op een later moment een beslissing te kunnen nemen over de diensten die de navolgende weken gepland staan. Houd daarom de website in de gaten voor nieuws.

Aan een ieder die dit bericht leest het verzoek om het te delen, zodat zoveel mogelijk mensen op tijd op de hoogte zijn en niet voor een gesloten kerkdeur komen te staan.

We hopen op uw begrip en hopen u snel weer in goede gezondheid te mogen begroeten in de Ontmoetingskerk.

Namens de kleine Kerkenraad

Bart Verhoeven - Scriba Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbericht 8 maart 2020

Bericht van het Moderamen

Nu het Coronavirus is gesignaleerd in de gemeente Altena zult u met vragen zitten over wat voor maatregelen wij als kerk nemen. Het RIVM geeft aan dat er nog geen bewijs is dat het virus langere tijd in de lucht kan blijven en zich zo kan verspreiden. Buiten het lichaam kan het virus maar kort overleven. Hoe lang dat precies is, is nu nog onbekend. In plaats van collecteren tijdens de dienst zal de diaconie nu bij de uitgangen van de kerkzaal collecteren na afloop van de dienst. Het spreekt voor zich dat een goede hygiëne risico's beperkt, en het beperken van lichamelijk contact (zoals een hand geven) is iets waartoe u zelf kunt besluiten.
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.