Verslag Jeugd- en Jongerenkerk zondag 20 september 2020

Op 20 september was de eerste Jeugd en Jongere kerk van het  seizoen in de Koren-aar.
 
Met 10 jongeren zijn zijn we gestart met “stilstaan bij het leven”. Wat speelt er op dit moment in het nieuws en hoe kijken we er tegen aan. Daarna stond het thema dankbaarheid centraal. Als je als mens dankbaar kunt zijn, sta je vaak positiever in het leven en heeft dit ook een positief effect op de mensen in je omgeving. We bespraken waar we dankbaar voor zijn. Jongeren waren dankbaar o.a. voor: wonen in een veilig land zonder oorlog, weer naar school kunnen gaan, hun familie, ziekenhuizen en de goede zorg die we hier hebben, een oma die beter is en voor het kunnen horen van muziek.
 
Een mooie start van het seizoen waar wij weer erg dankbaar voor zijn.
 
Met vriendelijke groet 
M. Plomp
About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.