Hervormd Sleeuwijk (PKN)

 

ADRES HERVORMD SLEEUWIJK

Esdoornlaan 30

4254 AV Sleeuwijk

Telefoon: 0183-301865

Postadres: Tienhont 3, 4254 CX Sleeuwijk


Website: www.hervormdsleeuwijk.nl

  

 

MODERAMEN

  • Predikant: Ds. A. Blom
  • Voorzitter: G. van de Beek
  • Scriba: E.J. de Munnik
  • OAD: M. Bouman
  • Voorzitter pastoraat: L. Verspui
  • Voorzitter college van kerkrentmeesters: H. van Diest
  • Jeugdouderling: M. Plomp
  • Voorzitter diaconie: vacature

 

KERKKLANKEN
Er is het kerkblad Kerkklanken, waarin berichten uit de Hervormde Gemeenten in de regio worden gepubliceerd. Dit blad verschijnt om de 14 dagen. De kopij voor Kerkklanken dient tijdig per e-mail te worden aangeleverd bij dhr. M. de Heus: kerknieuws@live.nl.

WEBSITE
Berichten voor op de beamer of voor op de website mogen per e-mail verstuurd worden naar Marianne Bouman -Stoop. Klik HIER voor het e-mailadres.

KERKELIJK DRUKWERK
Het drukwerk voor de Hervormde Gemeente wordt verzorgd door de familie Rietveld. Klik HIER voor het e-mailadres.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.