Kerkdienst 9 april 2020 Witte Donderdag


KERKDIENST BELUISTEREN
U kunt dienst niet meer beluisteren.
 
LITURGIE

In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. U kunt dit thuis zelf meevieren door wat brood en wijn (of sap) klaar te zetten. In de luisterdienst zal ds. Leo Oosterom aangeven wanneer het brood en de wijn gedeeld worden.

 

ORDE VAN DIENST
 
 
 • Orgelspel: Psalm 116
 • Welkom
 • Bemoediging
 • Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer
                      die Hemel en aarde gemaakt heeft
                      Die trouw blijft tot in eeuwigheid, ook als de nacht valt
                      Hij is het licht van de wereld
 • Openingsgebed
 • Lezing: Mattheus 26:30-46a
 • Solozang: 560 ‘Hij ging die weg zo eenzaam’
 • Meditatie: ‘Een stukje verder’
 • Orgelspel: Deel 5 uit Cantate 22 'Ertödt uns durch dein Güte’ – J.S. Bach
 • Informatie Avondmaalscollecte
 • Kort orgelspel ter inleiding op de avondmaalsviering: ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ van G.A. Merkel.
  Diaken en voorganger nemen plaats achter de liturgietafel.
 • Tafelgebed, afgesloten met door voorganger en diaken uitgesproken Onze Vader
 • Vredegroet
 • Delen van brood en wijn (met diaken)
 • Orgelspel: ‘Schmücke dich’ bwv 654 - J.S. Bach
   

We verlaten in stilte de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIE BIJ DE DIENST

Kerknieuws

Klik HIER om het Kerknieuws van zondag 5 april (en ook voor de diensten van 9, 10 en 11 april) te lezen.

Toelichting bestemming collecte bij Maaltijd van de Heer

De avondsmaalcollecte is bestemd voor Zuid-Soedan – Overleven in een burgeroorlog.

In Zuid-Soedan leven 5,5 miljoen mensen met honger. 100.000 inwoners dreigen van de honger te sterven. Grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen drogen op en voedselprijzen stijgen. De ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp door de combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten, waardoor hulpverleners bepaalde delen van het land niet goed kunnen bereiken. Kerk in Actie is door haar goede lokale contacten goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang.
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
 
Lees HIER hoe u uw bijdrage kunt overmaken gedurende de periode van luisterdiensten.

 

Planning komende luisterdiensten
 
De planning voor de komende diensten die alleen via internet en kerktelefoon te beluisteren zijn is voorlopig als onderstaand:
DATUM TIJD VOORGANGER BIJZONDERHEID
Vrijdag 10 april 19.30 uur Mw. ds. C. Flier Goede Vrijdag
Zaterdag 11 april 21.30 uur Ds. L.J. Oosterom Stille Zaterdag
Zondag 12 april 10.00 uur Mw. ds. C. Flier Pasen
Zondag 19 april 10.00 uur Mevr. ds. E. Quaak–Kloet  
Zondag 26 april 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  
Zondag 3 mei 10.00 uur Ds. L.J. Oosterom  
Zondag 10 mei 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  
Zondag 17 mei 10.00 uur Mw. ds. M.F. Meeder-van Hof  
Donderdag 21 mei 09.00 uur Ds. L.J. Oosterom Hemelvaartsdag
Zondag 24 mei 10.00 uur Ds. A.H. Blom  
Zondag 31 mei 10.00 uur Ds. L.J. Oosterom Pinksteren
Zondag 7 juni 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.