Zondag 12 april 2020


KERKDIENST BELUISTEREN

U kunt de dienst NIET meer terugluisteren.
 

LITURGIE

EREDIENST OP PASEN, zondag 12 april 2020

Voorganger:  mw. ds. Christien Flier

Organist:      Niels de Klerk

Trompettist:  Kevin van der Giessen

Zang:           Annette Faber-Hakkers

 

 

 
LITURGIE
 
 • Orgelspel: 'Lobe den Herren' uit Opus 67 van Max Reger
 • Welkom
 • Lied 118: voorspel (trompet met orgel), vers 1 (solozang met orgel), trompet solo, vers 5 (solozang met orgel),
 • Bemoediging uit psalm 118 (vrije bewerking van Huub Oosterhuis)
 • Voorganger:  Dit is de dag die moest komen
                      dag van bevrijding en opstaan
                      dag van zingen en dank.
                      Dank aan Hem, Hij is goed
                      Hij is vriend voor het leven.
 • Groet: De Heer is waarlijk opgestaan!
 • Gebed
 • Glorialied 624: voorspel (trompet met orgel) vers 1 (solozang met orgel), orgel en trompet, vers 2 (solozang met orgel)
 • Lezing uit Johannes 20: 1-18
 • Verkondiging ‘zién en geloven’
 • Orgelspel: Prelude on the Easter Hymn 'Jesus Christ is risen today' C. Villiers Stanford
 • Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gebeden ‘Onze Vader’
 • Slotlied 634: voorspel (trompet met orgel), vers 1 (solozang met orgel), trompet en orgel, vers 2 (solozang met orgel)
 • Zegen
 • Orgelspel: 1e deel uit derde sonate in A van Mendelssohn

 

 

 

INFORMATIE BIJ DE DIENST

Kerknieuws
Klik HIER om het Kerknieuws van zondag 12 april te lezen.

Bestemming collectes

1e collecte: India – Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst


In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.

Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.

2e collecte: Groot onderhoud (CvK)

Lees HIER hoe u uw bijdrage kunt overmaken gedurende de periode van luisterdiensten.

Liturgische schikking

Pasen. Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op! Het centrale thema in deze 40-dagentijd. Op deze Paasmorgen zijn we getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een nieuw begin. De bloesemtakken drukken de, nog een beetje ingehouden, vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die ruimte heen.

Planning komende diensten

De planning voor de komende diensten die alleen via internet en kerktelefoon te beluisteren zijn is voorlopig als onderstaand:

DATUM TIJD VOORGANGER BIJZONDERHEID
Zondag 19 april 10.00 uur Mevr. ds. E. Quaak–Kloet  
Zondag 26 april 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  
Zondag 3 mei 10.00 uur Ds. L.J. Oosterom  
Zondag 10 mei 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  
Zondag 17 mei 10.00 uur Mw. ds. M.F. Meeder-van Hof  
Donderdag 21 mei 09.00 uur Ds. L.J. Oosterom Hemelvaartsdag
Zondag 24 mei 10.00 uur Ds. A.H. Blom  
Zondag 31 mei 10.00 uur Ds. L.J. Oosterom Pinksteren
Zondag 7 juni 10.00 uur Mw. ds. C. Flier  

 

 

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.