Adres en algemene gegevens Adres en algemene gegevens

Ontmoetingskerk Sleeuwijk
Notenlaan 69
4254 CC Sleeuwijk

Telefoon: (0183) 30 12 97

E-mailadres: scriba@ontmoetingskerksleeuwijk.nl

Op zaterdagmorgen is het kerkgebouw open van 9.30 - 10.30 uur.

Kerk
NL91 RABO 0368 7091 91
Diaconie
NL38 RABO 0368 7063 62

Registratienummer Kamer van Koophandel
kerk: 76368394
diaconie: 76368661

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)
kerk: 002522603
diaconie: 824124650
terug