Wat is diaconie? Wat is diaconie?
Diaconie is dienst aan de naaste, een opdracht die ieder gemeentelid aangaat. In veel opzichten kan deze dienstverlening niet los worden gezien van pastoraat.
 
lees meer »
 
Werelddiaconaat Werelddiaconaat
Elk kalenderjaar zet de diaconie zich in voor een project. Dit jaar is gekozen voor  GAiN! GAiN is natuurlijk bij iedereen bekend door de tweedehandswinkel in de Nieuwe Es en het logistiek centrum op 't Zand.
 
lees meer »
 
Armoedebestrijding Armoedebestrijding
Je hoort steeds vaker in je directe omgeving dat mensen het lastiger vinden het financieel rond te krijgen. Vooral door de recent gestegen inflatie en energieprijzen. 
 
lees meer »
 
Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard! Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard!
Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door het inzamelen van deze materialen kunnen Kerk in Actie en GZB projecten in het buitenland ondersteunen. U en jij kunt daarbij helpen.
 
lees meer »
 
Resultaat actie schoenendoos Resultaat actie schoenendoos
Veel kerkleden waren enthousiast over de actie schoenendoos. We hebben maar liefst 57 goed gevulde en mooi versierde dozen binnen gekregen. 
 
lees meer »
 
Actie Voedselbank Altena Actie Voedselbank Altena
Twee keer per jaar wordt de Actie Voedselbank Altena gehouden. Hierbij wordt gemeenteleden gevraagd om producten aan te leveren waar op dat moment behoefte aan is om de schappen weer aan te vullen. Het doel is het ondersteunen van mensen in armoede en het tegengaan van verspilling van voedsel.
lees meer »
 
Buddy's gezocht voor jonge vluchtelingen! Buddy's gezocht voor jonge vluchtelingen!
Sinds eind vorig jaar wonen er jongeren in het oude Sovak huis aan de Munnikenland. Deze jongeren willen we graag weg wijs maken in Sleeuwijk. Daarom zijn we op zoek naar buddy's. 
 
lees meer »
 
Hulp aan Oekraïners in Sleeuwijk Hulp aan Oekraïners in Sleeuwijk

Sinds november 2023 worden er ongeveer 22 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het voormalige Sovak gebouw. 

 

lees meer »
 
Hulpdienst Hulpdienst

Gemeenteleden die door omstandigheden (tijdelijk) hulp nodig hebben, kunnen een beroep doen op hulp via de diaconie.

Binnen de gemeente zijn er vele vrijwillig(st)ers die u met raad en daad terzijde willen staan en met liefde voor het een en ander inspringen.

 
lees meer »
 
Fruitactie Fruitactie
Fruitbakjes worden uitgedeeld aan gemeenteleden die 80+ zijn, mensen met een beperking, langdurig zieken, gemeenteleden die net uit het ziekenhuis zijn thuisgekomen en gemeenteleden die dit jaar weduwe/weduwnaar zijn geworden.
 
lees meer »
 
Diaconale vakantieweken Diaconale vakantieweken
Het vakantiebureau is specialist in seniorenvakanties en zorgvakanties. Jaarlijks genieten ongeveer 2.500 mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben van deze zorgvakanties. Zo’n 1.500 vrijwilligers maken deze vakanties mogelijk. 

 
lees meer »
 
Diaconie Doet Diaconie Doet

De Diaconie organiseert 1x per jaar een dag onder de naam 'DiaconieDoet'. Het is een vrijwilligersactie waarbij gemeenteleden klussen doen bij ouderen/hulpbehoevenden. Men hoeft geen lid te zijn van onze kerk. U kunt denken aan bijvoorbeeld klussen in de tuin en rondom het huis.

lees meer »
 
Voorjaarsmiddag Voorjaarsmiddag
Eén keer in de twee jaar wordt er naast een fruitactie en kerstviering, ook een voorjaarsmiddag georganiseerd. Gezelligheid, samenzijn en met elkaar bijpraten staan hierbij centraal. Na koffie, thee en wat lekkers wordt er voor vermaak gezorgd. Wat precies, dat wisselt iedere keer. U kunt denken aan bijvoorbeeld iets met muziek, herinneringen van vroeger ophalen of grappige stukjes. 
 
lees meer »
 
Kerstviering ouderen

Kerstviering ouderen
In de week voor kerst wordt een kerstmiddag voor ouderen uit beide kerken georganiseerd. In het Trefpunt, wat dan prachtig in kerstsfeer is gebracht, wordt er eerst samen met elkaar gegeten.

Vaak is dit een uitgebreide broodmaaltijd. En is er gelegenheid om met elkaar bij te praten. Aansluitend vindt er onder leiding van één van de dominees van beide kerken een kerstviering plaats. Samen worden bekende kerstliederen gezongen. 

 
lees meer »
 
Autodienst ouderen

Autodienst ouderen
Wanneer u in verband met leeftijd e.d. niet lopend of fietsend naar de kerk kunt komen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken om met de auto te worden opgehaald. 

 

lees meer »
 
Samenstelling en taakverdeling Samenstelling en taakverdeling
Lees hier de samenstelling van de diaconie en de taakverdeling tussen de leden.
 
lees meer »
 
Collectedoelen 2024 Collectedoelen 2024
Overzicht van de collectedoelen in het jaar 2024.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!


 

lees meer »