Samenstelling en taakverdeling Samenstelling en taakverdeling

 

Samenstelling en taakverdeling diaconie

Naam Functie Taken en activiteiten Wijk
 De heer T. (Theo) van Maurik  Voorzitter  De specifieke taken horend bij de functie zijn 
uitgewerkt in het handboek
nvt
 Mevrouw A. (Ankie) Crielaard  Secretaris nvt
 De heer J. (Jan) Staal  Penningmeester nvt
 De heer M. (Martijn) van Driel  Waarnemend  voorzitter  Coördinatie vieringen maaltijd van de Heer 5
 Mevrouw A. (Linda) van Driel-Sterrenburg    Acties Voedselbank
 Diaconie Doet
 Fruitactie
 
 Mevrouw C. (Corina) Groeneveld  Waarnemend secretaris  Acties Voedselbank
 Kerstviering ouderen
2
 Marielle Zwijnenburg    Acties voedselbank
 Kerstviering ouderen
 Fruitactie
7
 De heer A. (Arie) Slagmolen    Contactpersoon  Sovak
 Kerkauto
 Commissie ambtswerving
 Opvang statushouders
3
 De heer J. (Jos) Vos    met penningmeester:
 *giftencommissie
 *tellen collectebonnen
8
 Mevrouw A. (Annemarie) Smits-Ruiter    Diaconale vakantieweken
 Lief en leed diaconie
 Paasgroet gevangenen 
 Fruitactie
6
 Mevrouw S. (Sharon) Dekker    Voorzitter wijkbezoekgroep
 Commissie 40-dagen-tijd
4
 Mevrouw H. (Heleen) van der Hulst    Armoede
 Kerstviering ouderen
1
terug