College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente met een niet-diaconaal karakter is door de kerkenraad toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.
 
lees meer »
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
De contactgegevens van het Kerkelijk Bureau zijn:

Postadres: Notenlaan 69, 4254 CC Sleeuwijk
Telefoonnummer: (0183) 30 12 97
E-mailadres: kerkelijkbureau.gerefkerk.sleeuwijk@hetnet.nl

Beheer: Mevrouw M. (Marieke) Vos-van Driel en de heer W.P.A. (Wim) Voorwinden

 
lees meer »
 
Financiële overzichten Financiële overzichten


De begroting en jaarrekening van zowel de kerk als de diaconie kunt u lezen op de ANBI pagina van de kerk en op ANBI pagina van de diaconie op deze website.


 
 
Gift aan de kerk aftrekbaar Gift aan de kerk aftrekbaar
Wist je dat de Ontmoetingskerk Sleeuwijk een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is? Je kunt een gift dus aftrekken van de inkomstenbelasting. 
 
lees meer »
 
Archief Archief
Het papieren archief wordt beheerd door de heren G. Ruiter en W. den Dekker. Heeft u vragen over welke stukken gearchiveerd moeten worden of heeft u informatie nodig uit het archief? Neem dan contact met hen op.
 
lees meer »
 
Bankrekeningnummers Bankrekeningnummers
Kerk
NL91 RABO 0368 7091 91

Diaconie
NL38 RABO 0368 7063 62


Bij een betaling graag aangeven voor welk doel de betaling is bestemd.