College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente met een niet-diaconaal karakter is door de kerkenraad toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters. Dit college vormt samen met een groot aantal medewerkers de taakgroep beheer en administratie. Lees welke werkzaamheden door deze taakgroep worden uitgevoerd en wat u kunt doen bij doopbediening, trouwen, langdurige ziekte of overlijden.

Lees wie er deel uit maken van het college van kerkrentmeesters en wie wat doet:

Samenstelling college van kerkrentmeesters

Functie Naam
Voorzitter en ouderling-kerkrentmeester De heer W.J.A. (Wim) Klootwijk
Secretaris en ouderling-kerkrentmeester De heer R. (Ronald) de Ronde
Penningmeester De heer C. (Cees) Cornet
Administratie De heer D. de Gier
Kerkmeester De heer F. (Frank) Reuvekamp
   
Medewerkers met speciale taken
Naam
Archiefbeheer De heer G. Ruiter
Archiefbeheer De heer W. den Dekker
Beamteam De heer R.S. (Reinier) van der Giessen
Boekhouding Vaste Vrijwillige Bijdrage De heer M. (Maarten) van Weelden
Collectebonnen (webshop) Mevrouw M.E. (Marjan) de Beurs
Collectebonnen Mevrouw I. (Iris) Kurpershoek–Voorwinden
Collectebonnen Mevrouw A. (Alie) de Man–van Krugten
Drukwerk De heer W.P.A. (Wim) Voorwinden
Financiële administratie De heer E.W. (Erwin) van Gelder
Kerkwebradio De heer J. (Hans) van 't Hoff
Ledenadministratie (Kerkelijk bureau) Mevrouw M. (Marieke) Vos-van Driel
Ledenadministratie (Kerkelijk bureau) De heer W.P.A. (Wim) Voorwinden
Lichtinstallatie De heer R.S. (Reinier) van der Giessen
Orgelbeheer De heer D.P. (Dick) van der Steen
   
terug