Werelddiaconaat Werelddiaconaat

Project 2024 Stichting GAiN

Elk kalenderjaar zet de diaconie zich in voor een project. Dit jaar blijven we dicht bij huis, we hebben gekozen voor GAiN! GAiN is natuurlijk bij iedereen bekend door de tweedehandswinkel in de Nieuwe Es en het logistiek centrum op 't Zand.

GAiN betekent Global Aid Network. Zij helpen mensen wereldwijd  in moeilijke situaties door noodhulp en langdurige opbouwprojecten. GAiN weet zich geïnspireerd door Jezus, zij willen mensen zien zoals ze zijn en geeft om hen ongeacht hun afkomst, geloof of overtuiging.

GAiN zamelt hulpgoederen in voor mensen in nood. Twee keer per maand vertrekt er een transport vanuit Sleeuwijk naar bijvoorbeeld Moldavië of Roemenië. Zij brengen alleen spullen waar vraag naar is. Op de site van GAiN vindt u meer informatie.

Vele handen maken licht werk! Wij komen graag in contact met 2 gemeenteleden die ons willen helpen met de praktische uitvoering van activiteiten voor GAiN. Denk dan aan bv. artikelen innemen en folders uitdelen in de kerk of naar 't Zand rijden om spullen weg te brengen.

Maart 2024: Actie Schoenendoos!

Als eerste activiteit voor GAiN is in maart 2024 de actie schoenendoos georganiseerd. Een schoenendoos kon gevuld worden met artikelen. Op 10 en 17 maart zijn er folders uitgedeeld waar precies op stond vermeld welke artikelen er in de schoenendoos gestopt konden worden. Op 17 en 24 maart konden de versierde dozen ingeleverd worden in de kerk.

Veel kerkleden waren enthousiast over de actie schoenendoos. We hebben maar liefst 57 goed gevulde en mooi versierde dozen binnen gekregen. De diaconie zorgde ervoor dat de dozen bij het distributiecentrum ingeleverd werden en GAiN zorgt ervoor dat de dozen een goede bestemming krijgen.

 

 

Project 2023 Tulip Garden

In 2023 stond een kleinschalig project aan de oostkust van India centraal, namelijk Tulip Garden in Vijayawasa. Er zijn inmiddels twee eigen huizen voor weeskinderen en kinderen uit de allerarmste gezinnen: Tulip Garden en Tulip Garden Hostel.

Hier wordt deze kinderen een warmtevol thuis, eten, gezondheidszorg, scholing en structuur geboden. En daarmee een kans te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en een zelfstandige toekomst. Het project wordt ondersteund door de Stichting Derde Wereld is opgericht door Margreet van Coeverden. Zij heeft ervaring met hulp bieden via Moeder Teresa.

Het bestuur van de stichting bestaat uit mensen uit Nederland die met grote regelmaat in India zijn. Zij doen dit volledig op eigen kosten en iedere euro komt dan ook direct ten goede aan het werk in India. Tulip Garden is afhankelijk van giften en sponsorgelden van particulieren, bedrijven, kerken en insteliingen. Financiële ondersteuning is hard nodig om ieder kind de juiste scholing en ondersteuning te bieden. Lees hier meer informatie over deze stichting.

Acties inzamelen geld voor Tulip Garden

november 2023

High tea 
Wat was het een heerlijke middag in de Skybox, in alle opzichten! Fijn dat jullie er met zoveel waren, fijn dat er zoveel lekkers gemaakt is, fijn dat jij er was Wilna, om nog meer informatie te geven over dit mooie project.

Een zeer geslaagde middag met een voorlopige opbrengst van maar liefst 355,50 euro - hiervan kunnen weer mooie dingen gedaan worden.  
 

Project 2022 Amref Flying Doctors

In 2022 is gekozen voor het project Amref Flying Doctors. Amref is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie in Afrika en ze werken in negen Afrikaanse landen.

 Het hoofdkantoor staat in Kenia en 90% van de medewerkers is Afrikaans. Bij alles wat zij doen, wordt uitgegaan van de behoefte en de kracht van de Afrikaans bevolking zelf. Samen wordt er gezocht naar praktische oplossingen die zij zelf kunnen uitvoeren en voortzetten. Zo kunnen zij op eigen kracht hun leven gezonder maken en neemt de armoede in Afrika af. Amref zet zich vooral in voor Afrikaanse meisjes en jonge vrouwen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde sterke vrouwen. Bij deze aanpak staan Gezondheid, Voor jezelf zorgen en Ontsnappen aan armoede centraal. Amref zet zich vooral in voor Afrikaanse meisjes en jonge vrouwen. Zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde sterke vrouwen. Bij deze aanpak staan Gezondheid, Voor jezelf zorgen en Ontsnappen  aan armoede centraal.
 
Amref splitst dit uit in vier aandachtsgebieden:
 
1 Meer goed opgeleide zorgverleners
De bevolking in Afrika groeit razendsnel en er zijn te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is zelfs de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. Daarom zorgt Amref Flying Doctors voor het opleiden van meer en betere Afrikaanse zorgverleners. 
 
2 Mijn lijf, mijn leven
Iedereen heeft recht op een gezond en veilig leven. Voor veel meisjes en jonge vrouwen in Afrika is dit niet vanzelfsprekend. Amref wil ervoor zorgen dat vrouwen weten wat hun rechten zijn zodat problemen als meisjesbesnijdenis en het voortbestaan van tienerzwangerschappen en kindhuwelijken kunnen worden voorkomen.
 
3 Schoon water, goede hygiëne
In Afrika heeft twee op de vijf mensen geen schoon water. Het vieze drinkwater veroorzaakt vaak diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Amref zorgt daarom voor schoon drinkwater, riolering én wc's. Ze geven voorlichting over hygiëne via lokale zorgverleners en leiden mensen op tot metselaar en loodgieter zodat zij zelf sanitaire voorzieningen kunnen bouwen voor schoon water. 
 
4 Medische zorg voor iedereen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van goede medische zorg, zonder dat mensen geldproblemen of zelfs schulden krijgen. Dit wordt Universal Health Coverage (UHC) genoemd. In Afrika is dit niet voor iedereen het geval. Daarom werkt Amref hard aan een goed en betaalbaar zorgstelsel. 

Resultaat
In 2022 is op diverse manieren aandacht gevraagd voor de projecten van Amref in Afrika op het gebied van begeleiding van zwangere vrouwen rondom de geboorte, hygiëne en gezondheid via schoon drinkwater, voorkomen besnijdenis en uithuwelijken jonge meisjes, scholing en ontwikkeling kinderen, opleiden lokale zorgmedewerKers en bieden van ondersteuning bij de instandhouding van lokale gezondheidscentra. Het jaarproject heeft het zeer mooie eindbedrag van € 7.700,00 opgeleverd voor Amref Flying Doctors.  
 

Project 2021 Jehova Jireh Haven 

In 2021 is er gekozen voor een nieuw project namelijk Jehova Jireh Haven (JJH) in de Oost Kaap, Zuid-Afrika. Jehova Jireh betekent in het Hebreeuws voor "God zal voorzien".  Dit rotsvaste geloof steunt Molly en Neels Bam bij hun ongelofelijke project. Al bijna 30 jaar delen de Bams hun huis, liefde en zorg met honderden mishandelde en weeskinderen. Velen van hen hebben emotionele, fysieke en cognitieve problemen als gevolg van het foetaal alcoholsyndroom of lijden aan ziekten zoals hiv / aids of tbc. Ongeacht hun achtergrond en omstandigheden, voor al deze kinderen wordt gezorgd alsof het hun eigen kind is. 

Naast de basisbehoeften van de kinderen zoals voedsel, kleding en een veilige plek, is hun behoefte om bemind te worden en zich speciaal te voelen van het grootste belang. Sinds augustus 1998 hebben de Bams 5 kinderen opgevoed, 10 kinderen geadopteerd en onderdak geboden aan nog veel meer... Deze kinderen werden naar hen toe gebracht door maatschappelijk werkers, de politie of soms gewoon voor de deur achtergelaten. 

Neels en Molly doen dit niet alleen, ze worden bijgestaan door 2 pleegmoeders, 10 verzorgers, een maatschappelijk werker en een kleuterleidster. Want naast de zorg voor de kinderen houden ze zich bezig met training en verbetering van de levensstijl ten behoeve van degenen die rechtstreeks door hiv / aids zijn getroffen. Ook implementeren zij preventie- en voorlichtingsprogramma's om de prevalentie van hiv / aids te verminderen. 

Resultaat

In 2021 hebben we het mooie bedrag van €6275,- opgehaald welke in grote dankbaar is ontvangen. 

Project 2020 Stichting Nieuwe Generatie Brasil

In 2020 was het uitgelichte project van het Werelddiaconaat Stichting Nieuwe Generatie Brasil.

 “Wij geloven dat ieder kind gelijke kansen verdient. Wij stoppen niet bij ‘overleven’, maar willen de kinderen/jongeren helpen ontwikkelen naar een zelfstandige en duurzame toekomst door ze (praktisch) onderwijs te geven, waarmee ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij willen de kinderen/jongeren een plek te geven waar ze zich veilig en geliefd voelen, waar ze kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze kunnen groeien. Hierbij worden wij gedreven door de liefde van Jezus.”

Dit is het uitgangspunt van de Stichting Nieuwe Generatie Brasil. De stichting is opgericht in 2013 door Samuel en Laura van de Raa de Souza. In 2016 kochten zij een stuk grond in São João del Rei om daar een ontwikkelingscentrum te bouwen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar. Samuel en Laura verhuisden in 2017 mét hun 4 jonge kinderen naar Brazilië om nog dichter betrokken te zijn bij de bouw van het centrum. In maart 2018 opent het ontwikkelingscentrum echt haar deuren en staan er 100 kinderen op de stoep!
 
Het ontwikkelingscentrum bestaat o.a. uit een buitenschoolse opvang, een vakschool met praktisch onderwijs voor kinderen vanaf 14 jaar, een sportterrein, een moestuin, keuken en bakkerij en een winkelruimte. Daarnaast is er huiswerkbegeleiding en bijles.
 
Ieder kind krijgt tussen de middag een gezonde warme maaltijd en met de bakkerij voorziet de stichting ook in een broodmaaltijd voor ’s ochtends en ’s avonds.
 
Elk kind moet recht hebben op onderdak, voeding, zorg, onderwijs. Elk kind moet werkelijk kind kunnen zijn. In een veilige, vertrouwde omgeving. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit niet geldt. Kinderen die in uiterst slechte en onveilige omstandigheden opgroeien.

Resultaat 
In 2020 is er € 4.450,- opgehaald voor dit goede werk van familie van de Raa in Brazilië.

terug