Actie Voedselbank Altena Actie Voedselbank Altena
Actie Voedselbank Altena is alom bekend bij de gemeenteleden.Twee keer per jaar wordt een actie gehouden. Hierbij wordt gemeenteleden gevraagd om producten aan te leveren waar op dat moment behoefte aan is om de schappen weer aan te vullen. Een aantal diakenen leiden het proces in goede banen, er is daarbij nauw contact met de vrijwilligers van de voedselbank.

Wat is het doel van de voedselbank en voor wie zijn de voedselpakketten bestemd? 
Het doel is het ondersteunen van mensen in armoede en het tegengaan van verspilling van voedsel. Iedere week wordt er een voedselpakket verstrekt aan mensen, die om uiteenlopende redenen in financiële problemen zijn gekomen. De voedselpakketten zijn als tijdelijke noodhulp bedoeld. De criteria die hiervoor gelden zijn landelijk vastgesteld. Hiervoor wordt uitgegaan van een netto te besteden bedrag per maand. De toetsing of mensen voor een pakket in aanmerking komen gebeurt door Stichting Trema, Juvans of Stichting Vluchtelingenwerk. Van de ontvanger van het pakket wordt medewerking gevraagd om tot verbetering van zijn of haar situatie te komen. Dit in samenwerking met de daarvoor bevoegde instanties. Iedere week stellen vrijwilligers de pakketten samen. De inhoud van het pakket verschilt wekelijks en is afhankelijk van het aanbod.

De voedselbank verkrijgt haar producten van grote voedselproducenten die dit doneren, door acties die gehouden worden (in winkels, scholen, kerken) en indien nodig kopen zij zelf artikelen in die gefinancierd worden uit donaties.

De voedselbank draait volledig op vrijwilligers die niet betaald krijgen, toch zijn er allerlei kosten: voor opslag en vervoer, en soms voor de inkoop van producten. Deels wordt dit bekostigd uit gemeentesubsidie, maar de voedselbank leeft ook van giften. 
Wilt u meer weten over de voedselbank of wilt u vrijwilliger worden meld u dan aan via www.voedselbankaltena.nl  
 
Adres Voedselbank:  ’t Zand 14, 4254 XP  Sleeuwijk | 06-11153446 |  
info@voedselbankaltena.nl

Resultaat actie Voedselbank oktober 2023

Omdat steeds meer mensen een beroep doen op de voedselbank, en er dus ook meer voedselpakketten nodig zijn, hebben we ook in oktober een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank-Altena. Op twee zondagen zijn kaartjes met producten uitgedeeld en op twee zondagen was er de mogelijkheid tot het inleveren ervan.
 
De actie was een groot succes. Veel mensen hebben hieraan meegedaan en kwamen met één, meerdere of soms wel een tas vol boodschappen! In totaal hebben we de voedselbank kunnen verblijden met 15 grote, volle kratten met producten.
 
We kunnen dus terugkijken op een zeer geslaagde actie en willen iedereen, die op wat voor wijze dan ook heeft meegewerkt, enorm bedanken. Echt geweldig.

Resultaat actie Voedselbank mei 2023

Het zal u niet ontgaan zijn dat we in mei een inzamelactie hebben gehouden voor Stichting Voedselbank-Altena. Op twee zondagen zijn kaartjes met producten uitgedeeld en op twee zondagen was er de mogelijkheid tot het inleveren ervan.

De actie was een groot succes. Veel mensen kwamen met 1, meerdere of soms wel een tas vol boodschappen! In totaal kunnen we de voedselbank verblijden met 16 grote, volle kratten met producten, 3 kratten meer dan de vorige keer!

Resultaat actie Voedselbank 2022

Het zal u niet ontgaan zijn dat we in mei een inzamelactie hebben gehouden voor Stichting Voedselbank-Altena. Op twee zondagen zijn kaartjes met producten uitgedeeld en op twee zondagen was er de mogelijkheid tot het inleveren ervan.

 De actie was een groot succes. Veel mensen kwamen met 1, meerdere of soms wel een tas vol boodschappen! In totaal kunnen we de voedselbank verblijden met 16 grote, volle kratten met producten, 3 kratten meer dan de vorige keer!

terug