Wat is diaconie? Wat is diaconie?
Diaconie is dienst aan de naaste, een opdracht die ieder gemeentelid aangaat. In veel opzichten kan deze dienstverlening niet los worden gezien van pastoraat.

De diaconie heeft tot taak bezig te zijn met concrete dienstverlening, het scheppen van voorwaarden hiertoe, alsmede het opwekken en toerusten van de gemeente tot onderlinge dienstverlening. Op deze pagina kunt u lezen welke activiteiten door de diaconie worden uitgevoerd.
terug