Welkom op de site

NIEUWS

Collectedoel zondag 14 augustus - Egypte

Op zondag 14 augustus is de eerste collecte bestemd voor het project van Kerk in Actie in Egypte.

Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Terugblik kerkdiensten vanuit de Ontmoetingskerk

U kunt de gehouden kerkdiensten in de Ontmoetingskerk tot een jaar terugkijken.

Daarnaast leest u van iedere zondag de orde van dienst. Ook kunt de eventueel gemaakte foto's bekijken die tijdens de dienst gemaakt zijn.

Afscheid Cockie en Gerrit

In de dienst van 28 augustus zal aandacht besteed worden aan het afscheid van Cockie en Gerrit.

Cockie en Gerrit zijn meer dan 15 jaar werkzaam geweest in onze kerk, als koster en het laatste jaar als coördinator. Ze zijn beiden heel betrokken geweest bij de gemeente, tijdens de kerkdiensten, maar ook bij allerlei andere activiteiten die in de kerk plaatsvinden.

Na de dienst willen we met elkaar koffiedrinken, waarbij u de gelegenheid heeft om Cockie en Gerrit gedag te zeggen.

Startzondag

Op zondag 11 september wordt de jaarlijkse startdienst gehouden voor alle gemeenteleden van de Hervormde Gemeente en de Ontmoetingskerk.

Het thema van dit jaar is: ‘Iedereen aan tafel!’

In deze dienst zal ds. Blom voorgaan en zullen we met elkaar de Maaltijd van de Heer vieren. Na de kerkdienst willen we elkaar ontmoeten onder het genot van koffie en thee met wat lekkers.

Digitaal collectebonnen bestellen in de vakantie

U kunt via het Digitale loket van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk collectebonnen aanschaffen. Het betalen gaat simpel, snel én veilig via iDEAL. De collectebonnen worden na betaling bij u thuis afgeleverd.

In verband met de vakantie worden de door u bestelde collectebonnen in de komende weken bij u thuisbezorgd na 12 augustus.

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers en pastoraal medewerkers

In de kerkdienst op zondag 4 september zullen, tenzij er wettige bezwaren worden ingediend, ambtsdragers en een pastoraal medewerker bevestigd worden door ds. mw. C. Flier.

Ook wordt er afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers en pastoraal medewerkers.

Kerknieuws in de vakantie

In de vakantieperiode komt Kerknieuws uit op 10 juli, 24 juli en 7 augustus. 
 
Vanaf 21 augustus is er weer wekelijks een Kerknieuws.
 

Terugblik informatieavond door Amref Flying Doctors

Op dinsdagavond 24 mei vond de informatieavond door een medewerker van Amref plaats. Er was een klein, maar enthousiast en geïnteresseerd gezelschap samengekomen. We werden uitgebreid voorgelicht over het prachtige werk wat Amref Flying Doctors doet en op deze manier werd goed zichtbaar waar onze bijdragen aan worden besteed.

Jan Venhuis gaf een presentatie over de AfricaClassic fietstocht welke hij in oktober hoopt te gaan maken.

Resultaat actie voedselbank Altena

Eind mei hebben we een inzamelactie gehouden voor Stichting Voedselbank Altena. Op twee momenten was er gelegenheid tot het inleveren van de producten. En de opbrengst was weer super!

Een vrijwilliger van de voedselbank kwam de 13 volle kratten weer ophalen. Deze worden uitgepakt in het magazijn op ’t Zand in Sleeuwijk. Alle lang houdbare producten zullen worden opgeslagen en uiteindelijk worden toegevoegd aan de wekelijkse voedselpakketten voor zo rond de 100 gezinnen in de gemeente Altena.

We kunnen met zijn allen dus wéér terugkijken op een zeer geslaagde actie en willen iedereen, die op wat voor wijze dan ook heeft meegewerkt aan deze actie, enorm bedanken. Echt geweldig!

Beleidsplan van de Ontmoetingskerk 2021 - 2025

De beleidscommissie heeft hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren. We zijn erg dankbaar voor het verzette werk en mooie resultaat. Tijdens de kerkenraadvergadering van mei 2022 heeft de Kerkenraad ingestemd met het voorgestelde plan. Als Kerkenraad herkennen we onze gemeente in het profiel dat geschetst is. We hebben met dit plan een handvat bij elke beslissing die genomen wordt en bij de jaarlijkse werkplannen die we maken. Graag geven we de gemeente gelegenheid om gehoord te worden over het plan.

Reacties kunnen tot zondag 19 juni 2022 20:00 uur gestuurd worden naar de scriba!

Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem steekt handen uit de mouwen

De diaconie organiseerde op 14 en 21 mei de actie 'Diaconie doet'.

Lees het artikel in het Kontakt Altena over deze actie.

Vluchtelingen uit Oekraïne

In maart 2022 is er een bijeenkomst geweest, georganiseerd door gemeente Altena, waarin gesproken is over de mogelijkheden om iets te doen voor vluchtelingen uit Oekraine. Gemeente Altena wil graag de regie houden in de opvang van vluchtelingen en overige acties. Informatie over bijdragen die geleverd kunnen worden zijn te vinden op de website van de gemeente Altena

Samenwerking tussen Gereformeerd en Hervormd Sleeuwijk

Al vele jaren werken de Hervormde gemeente van Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk van Sleeuwijk en Woudrichem op diverse terreinen samen. Zo zijn er gemeenschappelijke diensten op een aantal momenten in het jaar zoals bij de startzondag, de werelddiaconaatszondag, met Hemelvaart, bij de week voor gebed voor de eenheid en in de zomerperiode.

Daarnaast is het jeugdwerk geïntegreerd, overleggen de diaconieën en de moderamina regelmatig met elkaar en stemmen we in bijzondere situaties zoals rond corona afspraken met elkaar af.
Landelijk vallen de beide kerken sinds het ontstaan van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) in 2004 ook al onder één landelijke kerk.

Koffie/theeschenkers gevraagd voor de zondag

Zoekt u/jij een leuke bezigheid voor na de zondagse ochtenddienst?

Wij hebben op korte termijn aanvulling nodig van onze enthousiaste groep koffieschenkers..

De leeftijd maakt niet uit.

We zoeken BHV'ers

Er zijn nog BHV'ers nodig tijdens de kerkdiensten. Als u kunt helpen vragen we u zich op te geven. Vele handen maken licht werk.

Bij voldoende aanmeldingen is iedereen ongeveer 1 x per 5 weken aan de beurt.

Fietsen voor Amref Flying Doctors

In oktober fietst Jan Venhuis, voorzitter van de diaconie, de Africa Classic, een fietstocht in Tanzania die in het teken staat van het goede werk van Amref in Afrikaanse landen. Voor deelname aan deze tocht moet hij minimaal € 5.000 inbrengen en daarvoor zoekt hij sponsors.

Lees hoe u Jan kunt sponsoren.

Beleidsplan Ontmoetingskerk

De afgelopen jaren heeft een beleidscommisie hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de Ontmoetingskerk. Op basis van onder andere een gemeenteavond heeft de commissie een visienota opgesteld die als basis dient voor de beleidsstukken waaraan gewerkt wordt.
 

Kerkarchief online

Sinds kort is het archief van de Gereformeerde Kerk van Sleeuwijk en Woudrichem volledig toegankelijk gemaakt. De beschrijvingen van de archiefstukken van de kerk over de periode vanaf het ontstaan in 1842 tot 2019 zijn nu te doorzoeken via de website van Streekarchief Langstraat Heusden Altena.
Het is een zeer uitgebreid archief waarin zich onder andere de notulen van de kerkenraadsvergaderingen vanaf 1851 bevinden.

About the author

Italian wine is wine produced in Italy, a country which is home to some of the oldest wine-producing regions in the world.