Welkom in onze diensten! Welkom in onze diensten!
De zondagse eredienst staat bij ons centraal. Er is wekelijks in de Ontmoetingskerk Sleeuwijk één dienst op de zondagmorgen. De aanvang van de diensten is 10.00 uur. 

De cantorij verleent regelmatig medewerking aan diverse erediensten. Ook zijn geschoolde organisten en een cantor aan de gemeente verbonden.

U bent van harte welkom een kerkdienst in de Ontmoetingskerk Sleeuwijk bij te wonen. Op de website kunt u de agenda van de kerkdiensten lezen.

Nu en dan zijn er ook avonddiensten. Die beginnen in de regel om 18.30 uur.

Soms wordt er bij speciale diensten of in de vakantieperiode uitgeweken naar de Hervormde Kerk.  Als u niet in staat bent kerkdiensten bij te wonen maar ze toch wil meebeleven, kan dat op verschillende manieren.
 
De diensten in de Ontmoetingskerk zijn via de website van de kerk live te volgen. Het is ook mogelijk om via de website www.kerkdienstgemist.nl de kerkdienst te volgen met beeld en geluid. Voor gemeenteleden zijn de diensten tot een jaar na datum uitzending terug te kijken.
 
Lees HIER meer informatie over het volgen van de diensten. 
 
Voor het delen van de informatie ter voorbereiding van een kerkdienst kan gebruik gemaakt worden van het e-mailadres: kerkdienst@ontmoetingskerksleeuwijk.nl. Alle betrokken gemeenteleden ontvangen dan automatisch de naar dit e-mailadres verzonden informatie. 

Autodienst ouderen

Wanneer u in verband met leeftijd e.d. niet lopend of fietsend naar de kerk kunt komen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkdiaken om met de auto te worden opgehaald. Lees hier meer informatie.

Vieringen Maaltijd van de Heer

Er zijn 4 vieringen Maaltijd van de Heer per jaar. Voorafgaand aan de viering van de Maaltijd wordt een extra collecte gehouden. Deze Maaltijdcollecte heeft een bijzondere bestemming, die door de diaconie wordt bepaald. Die bestemming wordt in de week voorafgaande aan de viering door een van de diakenen toegelicht en tevens op de website en Kerknieuws vermeld.
 
Onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de ouders kunnen ook kinderen deel nemen aan de Maaltijd van de Heer.
 
Voor gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn om aan de Maaltijdviering in de kerk deel te nemen, is er de mogelijkheid dat thuis te doen. Neemt u hierover contact op met uw wijkdiaken of wijkouderling.
 
Neemt u eveneens contact op met uw wijkdiaken als u de Maaltijdviering in de kerk wel zou willen en kunnen bijwonen, maar er omstandigheden zijn die u dat bemoeilijken. Samen met haar/hem vindt u wellicht een goede oplossing.

Koffie drinken na de dienst

Als gemeente is het belangrijk om elkaar ook eens na de dienst te ontmoeten. Iedere zondagochtend is er daarom na de dienst gelegenheid koffie, thee of limonade te drinken in de hal van de kerk.

Van harte uitgenodigd een kopje mee te drinken!
terug