Wie zijn wij? Wie zijn wij?

De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem is een levende, actieve en creatieve gemeente waar ruimte is voor een verscheidenheid aan geloofsopvattingen en geloofsbeleving. Diverse generaties ontmoeten elkaar in onze gemeente, geven elkaar de ruimte en zoeken het geloofsgesprek. De gemeente is energiek en zelfredzaam.
We zijn een pastorale gemeente. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een grote groep vrijwilligers is actief in het bezoekwerk.

We hebben een kerkblad, de Projektor, dat maandelijks verschijnt, en een website/ Er is samenwerking met de plaatselijke Hervormde gemeente op het gebied van het jeugdwerk, diaconaat en Vorming en Toerusting.

Onder leiding van de kerkenraad zijn er naast de kleine kerkenraad, het moderamen en het dagelijks bestuur diverse taakgroepen actief: eredienst, pastoraat, diaconaat, ZWO, vorming en toerusting, jeugd en jongeren, missionair werk en beheer en administratie.

Samenstelling gemeente

De kerkelijke gemeente telt 1239 leden in 626 pastorale eenheden (ca. 50% staat ingeschreven als belijdend lid).
De leeftijsopbouw van de gemeente is bijzonder.

De middengroepen en jong volwassenen zijn goed vertegenwoordigd, niet alleen in de kaartenbak, maar ook zichtbaar in diverse aspecten van het kerkenwerk.

Lees hier de samenstelling van de gemeente.

terug