Auteursrecht Auteursrecht
Wanneer iemand een werk van ‘letterkunde, wetenschap of kunst’ maakt, rust daarop auteursrecht. Dat auteursrecht is bedoeld om de belangen van de maker van het betreffende werk te beschermen.
 
In Nederland is het auteursrecht geregeld in de Auteurswet. Voorbeelden van door de Auteurswet beschermde werken zijn Bijbelvertalingen, liederen — zowel tekst als muziek —, gedichten en andere literaire teksten, partituren, cd’s, (religieuze) kunstuitingen, foto’s, films en websites.
 
Voor al deze werken geldt dat ze doorgaans niet door anderen mogen worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende, dat is: de maker, diens erven of degene(n) aan wie de maker zijn rechten heeft overgedragen.
 
Met het oog op het auteursrecht zijn in het gemeentewerk de volgende vuistregels van belang:
 
  • Voor het openbaar maken van werk van een maker — bijvoorbeeld zingen van een lied, voordragen van een gedicht of vertonen van een (video)film — is toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Dit geldt niet voor gemeentezang.
  • Voor het zingen en spelen van muziek tijdens de eredienst en andere kerkelijke activiteiten heeft de PKN landelijk een regeling getroffen met Buma/Stemra. Gemeenten hoeven hiervoor dus niet apart toestemming te vragen.
  • Om zonder problemen (video)films te kunnen draaien beschikt onze kerk zelf over een licentie en een abonnement, afgesloten bij FilmService (zie www.filmservice.nl).
  •  Voor het verveelvoudigen van een werk — bijvoorbeeld kopiëren van muziek, inclusief muziekteksten, of gebruik van online materiaal op de eigen website — is toestemming nodig van de auteursrechthebbende.
 
Lees HIER de PKN-brochure Auteursrecht en naburige rechten in de kerk.
 
Neem voor vragen over toestemming als hierboven bedoeld altijd, voorafgaand aan de gewenste ‘openbaarmaking’ of ‘verveelvoudiging’, contact op met de heer Wim Voorwinden
 
terug