Cantorij Cantorij

De cantorij van de Ontmoetingskerk werkt mee aan diensten, door met en voor de gemeente liederen te zingen. Ook worden in sommige diensten, in overleg met de predikant, bijvoorbeeld drempelgebeden, tafelgebeden, onberijmde psalmen en andere liturgische stukken gezongen. We zingen vooral uit het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk.

De cantor van de kerk is de heer P.M. (Pieter) Swart.

Gemiddeld één keer per maand werken we mee aan een eredienst.

De repetities zijn op donderdagavond, van 20.00 tot 21.30 uur in het Trefpunt.

We hebben een fijne groep zangers en zangeressen, maar versterking is altijd welkom.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met de cantor: Pieter Swart

terug