Digitaal collecteren Digitaal collecteren

Het is mogelijk om uw bijdrage voor de collecte tijdens of na de eredienst digitaal eenvoudig en veilig over te maken middels uw telefoon of laptop. Dit kunt u doen door op de collectezak te klikken op de pagina van de kerkdienst. Ook kunt u een QR code scannen die vermeld staat op het Kerknieuws of tijdens een kerkdienst wordt geprojecteerd. U wordt dan automatisch naar een betaalpagina geleid binnen het digitale loket. U kunt zelf het bedrag per collectedoel bepalen. Daarna kunt u met één betaling uw gift via iDEAL afrekenen.

Bent u ingelogd in het Digitale loket? Dan wordt uw bijdrage gekoppeld aan uw account. Zo niet, dan wordt uw betaling anoniem ontvangen. 

Aanschaf saldo
Uw donatie voor een collectedoel tijdens een kerkdienst is meer waard als u gebruik maakt van een saldotegoed. Hiermee bespaart u namelijk voor de kerk kosten. n de Appostel-app is een extra keuze toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om een saldo (tegoed) aan te schaffen. Dit is een soort digitale collectebon.

Vanuit dit tegoed kunt u per dienst uw gift geven, dus niet steeds via een iDEAL-betaling. Tevens kunt u aangeven een melding te krijgen, wanneer het tegoed aangevuld moet worden.

Wij hopen dat het voor u nu nog eenvoudiger wordt een gift te kunnen geven.

terug