Contactgegevens Contactgegevens
U kunt hier de e-mailadressen vinden van diverse gemeenteleden met een functie/taak. Klik op de naam om een e-mailbericht te sturen.

 


 
Ambt/functie/taak
Naam
Voorzitter Kerkenraad
De heer J. (Jan) Luijten
Voorzitter Diaconie
De heer T (Theo) van Maurik
Voorzitter college van Kerkrentmeester 
De heer W.J.A. (Wim) Klootwijk
Predikant
Ds. Pieter Hoekstra
Vertrouwenspersoon De heer Ton Wintels, telefoon 06-48528149
Scriba
Mevrouw W.A. (Wieke) Boot-Nauta  en De heer C.L.J. (Kees) Boot.
Coördinator/koster kerkgebouw
De heer A. (Adri) Verhoeven
Secretaris en ouderling-kerkrentmeester
De heer R. (Ronald) de Ronde
Penningmeester
De heer C. (Cees) Cornet
Kerkmeester
De heer F. (Frank) Reuvekamp
Archivarissen
De heer G. Ruiter en De heer W. den Dekker
Coördinator gegevensbescherming
De heer C.L.J. (Kees) Boot.
Coördinator beamteam
De heer R. (Reinier) van der Giessen
Preekvoorziener
Mevr. A. de Bruijn-Jonker

 
terug