Ambtswerving
04 jun 2024 Ambtswerving
Inmiddels hebben enkele gemeenteleden gehoor gegeven aan de vraag om in het komend seizoen een ambt te aanvaarden.

Helaas zijn met de tot nu toe gedane toezeggingen nog niet alle vacatures vervuld. Door het kerkenwerk over vele schouders te verdelen zijn de taken voor alle functies behapbaar. We willen dan ook graag het nieuwe seizoen met een voltallige kerkenraad aan de slag.


Op dit moment (17 juni) zijn dit nog de openstaande vacatures:

3 Pastoraal medewerkers
2 Wijkouderlingen
1 Voorzitter college van kerkrentmeesters
1 Penningmeester diaconie

Wilt u meer weten over de openstaande functies? Neem gerust (en vrijblijvend) contact met ons op, we vertellen er graag meer over.

Commissie ambtswerving: Rianda van der Zouwen, Arie Slagmolen en Nicoline Pruijsen
E-mailadres: nicoline@dekooter.nl 
 
terug