Geschiedenis Geschiedenis
De Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk en Woudrichem vindt zijn oorsprong in 1835, toen ze zich afscheidde van de Hervormde Gemeente. 

Op zondag 19 juni 1842 werd het eerste kerkgebouw, gelegen Kerkeinde 3 te Sleeuwijk, in gebruik genomen. De kerk in Sleeuwijk kreeg op 29 maart 1840 als eerste in Noord-Brabant vergunning om geestelijk in vrijheid te leven, mede doordat burgemeester Verschoor de kerk gunstig gezind was. Door boer H. van Arkel werd een stuk grond geschonken om een kerkgebouw te bouwen aan het Kerkeinde. Om aan geld te komen werden de zitplaatsen in de kerk voor 100 gulden verkocht, met het recht dat de kerk deze weer terug kon kopen om ze later weer te verhuren. 

De totale bouwkosten voor deze kerk bedroegen f 2.538,69. En toen alles afgerekend was had men nog een voordelig saldo van f 23,56 over. Niet te geloven dat men deze kerk zonder schuld gebouwd heeft. 

Groot was de blijdschap toen zondag 19 juni 1842 het kerkgebouw in gebruik kon worden genomen. In deze dienst werd door dominee Gazelle Meerburg voorgegaan. 

Daar de kerk te klein werd, zijn er in 1927 twee zijvleugels aangebouwd wat een flinke uitbreiding betekende. Tevens werd toen de centrale verwarming en ook elektrisch licht aangelegd.

Lees op de website gereformeerdekerkinfo.nl meer informatie over het ontstaan van de Gereformeerde Kerk. 

De drie formulieren van Eenigheid (1898) 

 
terug