Jeugdwerk Jeugdwerk
De taakgroep Jeugd en Jongeren functioneert als een overlegplatform en coördinatiecentrum van al het werk dat in onze gemeente ten behoeve van de jeugd en jongeren gebeurt. Een groot deel van het jeugdwerk wordt gezamenlijk met de Hervormde Gemeente Sleeuwijk uitgevoerd. De coördinatie van het gezamenlijke jeugdwerk berust bij de jeugdouderlingen. De samenstelling van de taakgroep is: 
 
Kerk Taak Naam
Gereformeerde Kerk Jeugdouderling Mevrouw S. (Simone) Burgers-de Jong
  Jeugdouderling De heer D.M. (Dirk) Duijster
  Penningmeester De heer D. (Dick) de Gier
Hervormde Gemeente Jeugdouderling Mevrouw M. (Martine) Udo-Bos
  Jeugdouderling Vacature

Bezoek de pagina van het jeugdwerk.
 
terug