Kerk-Anders Kerk-Anders
De werkgroep Kerk-Anders, een initiatief van beide PKN-kerken, brengt aan het begin van het nieuwe seizoen het bekende  programmaboekje uit. De werkgroep streeft naar een breed aanbod van onderwerpen die betrekking hebben op geloven en kerk-zijn, spiritualiteit, kunst en maatschappij; kortom op het leven zoals dat zich in onze omgeving en verder weg afspeelt.

Voor de meeste activiteiten vindt Kerk-Anders een warm welkom in de zalen van de beide kerkgebouwen, maar we trekken er ook op uit voor bijvoorbeeld een museumof stadsbezoek. Het programma van Kerk-Anders wordt eveneens vermeld in het Parochieblad van de Sint Elisabethparochie (regio Dongemond). Eventuele gezamenlijke activiteiten worden bekend gemaakt via kerk- en streekbladen, flyers en posters.

Het programmaboekje van Kerk-Anders wordt uitgedeeld op de startzondag en ligt gedurende het hele seizoen in de hal van de kerkgebouwen. Contactpersoon van de werkgroep is Annemarie Smits. Het algemene e-mailadres van de werkgroep Kerk-Anders voor aanmeldingen, vragen en/of opmerkingen is: werkgroepkerk.anders@gmail.com


Lees het programmaboek van Kerk-Anders en kijk aan welke activiteiten u kunt deelnemen.
 
terug