zondag 28 april 2024 om 10:00 uur

Kerkdienst zondagmorgen
Voorganger(s): Ds. M.C. van der Zouwen
Ouderling(en): Mevrouw J. Verhoeven
Organist: Gerard Roza

Lector: Petra Visser
Kosters: Carolien Cornet en Huib van Andel
Bedrijfshulpverleners: Hans van ’t Hoff en Margret Hakkers
Oppas kinderen: Linda van Driel en Isa van Wijk
Koffieverzorging: Ineke Alblas, Bert en Willemien Ruiter
 

Online kerkdienst volgen

U kunt de dienst hier live volgen (beeld en geluid). Na afloop van de kerkdienst kunt u de kerkdienst terugkijken. U vindt de mogelijkheid hiervoor onderaan deze pagina.
 

 

Orde van dienst

 • Binnenkomst
 • Stilte
 • Welkom
 • Psalm 100 : 1 t/m 3 
 • Votum en groet

V: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige
A: de Betrouwbare Nabije
V: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
V: en nooit loslaat wat Zijn hand begon
A: Amen.

V: De Heer zij met u
A: en met uw geest.

 • LIed 100: 4
 • Bericht uit de wereld
 • Kyriegebed
 • Lied 314  (als gebed bij de opening van de schriften)
 • Moment met de kinderen
 • Inleiding op de schriftlezing
 • Lezingen Exodus 33: 18 t/m 23
 • Lied 275 : 1, 2 en 3
 • Verkondiging
 • Lied 275 : 4 en 5
 • Slotgebeden: Voorbeden, dankgebed afgesloten door een ‘Onze Vader’ van Huub Oosterhuis
 • Collectemoment
 • Lied 825: 1 en 8 
 • Zegen
 • Lied 708:: 1 en 6 (Wilhelmus)

Kerknieuws

Het is mogelijk om, op een beveiligd deel van de website, de volledige versie van het Kerknieuws te lezen en/of downloaden. U moet hiervoor inloggen op het Digitale loket van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Lees hier hoe u dit kunt doen.

Weet u al hoe het werkt? Klik dan hier om in te loggen. 

Collectedoelen

1ste collecte: DIACONIE
2de collecte: GROOT ONDERHOUD

Bijdragen overmaken

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken of de QR-code scannen om direct naar de betaalpagina te gaan. Met de Appostel app is dit het gemakkelijkst.

U kunt uw bijdragen ook via een overschrijving overmaken met vermelding van het doel en de datum: 

 • DIACONIE naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem
 • GROOT ONDERHOUD naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.  

Kerkdienst terugkijken

U kunt tot 7 dagen na de uitzending deze kerkdienst nog terugkijken. Daarna is de uitzending uitsluitend toegankelijk voor gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Lees hier meer informatie over deze mogelijkheid.

terug