zondag 12 mei 2024 om 10:00 uur

Kerkdienst zondagmorgen
Voorganger(s): Ds. A.H. Blom
Ouderling(en): Mevrouw N. (Nicoline) Pruijssen en mw. M. (Marianne) Bouman
Organist: Anje de Kuiper

Lector: Christine den Hollander
Kosters: Hans van 't Hoff en Frans Smits
Bedrijfshulpverleners: Wil van der Velde en Willem van Driel
Oppas kinderen: Leonie Heuvelman en Eliza van der Meer
Koffieverzorging: Roel en Joke Kammer, Peter en Wil v.d. Velde
 

Online kerkdienst volgen

U kunt de dienst hier live volgen (beeld en geluid). Na afloop van de kerkdienst kunt u de kerkdienst terugkijken. U vindt de mogelijkheid hiervoor onderaan deze pagina.
 

 

Orde van dienst

 

 • Orgelspel
 • Welkomstwoord
 • Lied 89:1,16 
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet

Onze hulp is de Naam van de Schepper van hemel en aarde.
Genade zij u, en vrede, van de Levende, die is, en die was, en die komt, nu en altijd. Amen.

 • Kyrie: Na  iedere gebedsintentie zingen we: 'Heer, onze Heer, ontferm U' op de melodie van lied 367b
 • Lied 910: 1 en 2 ‘Soms groet een licht van vreugde’
 • Gebed bij de bijbellezing en onze woorden, muziek en gebaren, die klinken naar aanleiding daarvan … in kerk en nevendienst:
 • Kindermoment (door Marc de Mik)
 • Kinderlied: 923 alle drie verzen ‘Wil je wel geloven’
 • Bijbellezing: Handelingen 1: 15-26
 • Lied 942 alle drie verzen ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’
 • Overweging met als thema: ‘Wezenzondag op moederdag’
 • Bijbellezing: Handelingen 1:15 ‘In die dagen stond Petrus op te midden van de leerlingen … .’
  • Ons gezamenlijke geloof
  • De weeskinderen op moederdag
  • De levenskrachtige verrijzenis vanuit de ervaring van ‘verlaten zijn’
 • Muzikaal moment
 • Lied 877 alle drie verzen ‘Ja, ik ben het beeld van onze maker’
 • Overlijdensbericht: Margot Swart-Versluis, overleden op de leeftijd van 35 jaar
 • Gedachtenis: De heer Arie Slagmolen (door ouderling Ali de Bruijn-van Rijswijk)
 • Lied 913 vers 1 en 4 ‘Wat de toekomst brengen moge’
 • Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onzevader-gebed: (lied 369b gezongen)
 •  Collecte
 • Lied 675 allebei verzen ‘Geest van hierboven’
 • Zegen
 • Gezongen ‘Amen’ 
 • Orgelspel
   

Kerknieuws

Het is mogelijk om, op een beveiligd deel van de website, de volledige versie van het Kerknieuws te lezen en/of downloaden. U moet hiervoor inloggen op het Digitale loket van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Lees hier hoe u dit kunt doen.

Weet u al hoe het werkt? Klik dan hier om in te loggen. 

Collectedoelen

1ste collecte: DIACONIE
2de collecte: GROOT ONDERHOUD

Bijdragen overmaken

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken of de QR-code scannen om direct naar de betaalpagina te gaan. Met de Appostel app is dit het gemakkelijkst.

U kunt uw bijdragen ook via een overschrijving overmaken met vermelding van het doel en de datum: 

 • DIACONIE naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem
 • GROOT ONDERHOUD naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.  

Kerkdienst terugkijken

U kunt tot 7 dagen na de uitzending deze kerkdienst nog terugkijken. Daarna is de uitzending uitsluitend toegankelijk voor gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Lees hier meer informatie over deze mogelijkheid.

terug