zondag 16 juni 2024 om 10:00 uur

Kerkdienst zondagmorgen
Voorganger(s): Ds. mw. A. de Kuiper te Schiedam
Ouderling(en): De heer H. (Herman) Klop
Organist: Marc Schippers

Lector: Joke van Andel
Muzikale medewerking: Cantorij onder leiding van Pieter Swart
Kosters: Hans van ‘t Hoff en Frans Smits
Bedrijfshulpverleners: André Weima en Huib van Andel
Oppas kinderen: Annika van Gelder en Mirjam de Ronde
Kindernevendienst: Groep 1 en 2 in zaal 2, groep 3, 4 en 5 in zaal 3 en groep 6 en 7 in de Skybox. Groep 8 mag aansluiten bij de jeugd- en jongerenkerk in de Koren-aar.
Koffieverzorging: Jan en Adrie van Beest, Margriet Westerlaken en Janny van Gelder
Bloemen uit de kerk: familie Delleman
Bij de dienst:  Genieten van genoeg.

Onze economie is gebaseerd op groei en de media maken ons wijs dat kopen en bezitten een mens gelukkig maakt. Inmiddels merken we dat onze westerse manier van leven de aarde vervuilt en uitput. En wie goed om zich heen kijkt ziet dat altijd maar meer willen hebben een mens niet automatisch gelukkig maakt. We lezen uit het vrij onbekende Bijbelboek Leviticus, het middelste boek van de Thora. Volgens Rabbijn Jonathan Sacks heeft dit boek een diepe gelaagdheid en geeft het aanwijzingen voor een duurzaam en heilig leven, verbonden met de Eeuwige, de medemens en de aarde. Hier klinkt voor het eerst de opdracht: heb je naaste lief. Daarom moet je niet alles voor jezelf houden, maar bij de graan- en wijnoogst wat achterlaten voor de armen en de vreemdelingen (19: 9 en 10). Deze verzen stellen ons vandaag de vraag: Wat is voor jou genoeg? Wat heb je écht nodig om goed en betekenisvol te leven? Wat kun je missen? We delen brood en wijn als teken van onze verbondenheid met Jezus Christus en zijn weg van delen en dienen.

 

Online kerkdienst volgen

U kunt de dienst hier live volgen (beeld en geluid). Na afloop van de kerkdienst kunt u de kerkdienst terugkijken. U vindt de mogelijkheid hiervoor onderaan deze pagina.
 

 

Orde van dienst

 • Orgelspel
 • Binnenkomst
 • Stilte
 • Welkom
 • Lied 148: 1a, 4c en 6a
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Inleiding op de dienst
 • Kyriegebed: ‘Dan bent U met ons’ door cantorij, vanaf tweede refrein allen
 • Gloria lied 303
 • Gebed bij de opening van de schriften
 • Moment met de kinderen
 • Lied 8b
 • Lezingen met liederen
 • Leviticus 19: 1-4, 9-11, 17 en 18
 • Lied 24: 1, 2 en 3
 • Matteüs: 6: 25-33
 • Lied 843: 1c, 2a, 3c en 4a
 • Uitleg en verkondiging
 • Lied 992: 1c, 2, 3 en 4 allen
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied 415: 3
 • Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
 • Gebeden
 • Lied 840
 • Tafelgebed
v: Vrede zij met u.
a: Vrede ook met u.
v: Verheft uw harten.
a: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God
a: Hij is onze dankbaarheid waardig
 • Lied 402a (deel 1)
 • voorzang cantorij,
 • refrein allen: U zij de heerlijkheid in alle eeuwen
 • Instellingswoorden
 • Allen antwoorden:
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij zijn dood en leven
totdat Hij komt
 • Lied 402a (deel 2)
 • voorzang cantorij
 • refrein allen:
Want U is de heerlijkheid en de kracht
door Jezus Messias
in alle eeuwen der eeuwen
 • Delen van brood en wijn onder orgelspel
 • Lied 704: 3
 • Collectemoment
 • Lied 978: 1, 3 en 4
 • Zending en zegen
 • Lied 431b
 • Orgelspel

Kerknieuws

Het is mogelijk om, op een beveiligd deel van de website, de volledige versie van het Kerknieuws te lezen en/of downloaden. U moet hiervoor inloggen op het Digitale loket van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Lees hier hoe u dit kunt doen.

Weet u al hoe het werkt? Klik dan hier om in te loggen. 

Collectedoelen

1ste collecte: DIACONIE
2de collecte: GROOT ONDERHOUD
Avondmaalscollecte: 
GAiN Schoolproject Zuid Afrika
In de buurt van Pretoria werkt GAiN samen met ‘Motivation for Life’. Dit bijzondere project is in 2013 opgezet door Yvonne Mogapi die zelf in armoede opgroeide. Op dit moment krijgen hier ongeveer 80 kinderen niet alleen onderwijs maar wordt er ook gekeken naar ingrijpende zaken waar de kinderen tegenaan lopen, zoals armoede, misbruik en honger. Door herstelprogramma’s, thuis- en huiswerkbegeleiding, Bijbelstudies, ontbijt en lunch op school kunnen de kinderen zich hier goed ontwikkelen. Lees hier meer informatie. Help mee de vicieuze cirkel van discriminatie, onvoldoende scholing, werkloosheid en armoede te doorbreken.

Bijdragen overmaken

U kunt via deze website of via onze kerkapp middels een paar klikken uw collectegeld eenvoudig en op veilige manier via iDEAL overmaken voor de aangegeven collectedoelen. Lees HIER hoe u dit kunt doen. Als u al weet hoe het werkt, kunt u ook op de collectezak klikken of de QR-code scannen om direct naar de betaalpagina te gaan. Met de Appostel app is dit het gemakkelijkst.

U kunt uw bijdragen ook via een overschrijving overmaken met vermelding van het doel en de datum: 

 • DIACONIE naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem
 • GROOT ONDERHOUD naar NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K. Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem.  
 • AVONDMAALSCOLLECTE naar NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem met als doel: Zuid-Afrika.

Kerkdienst terugkijken

U kunt tot 7 dagen na de uitzending deze kerkdienst nog terugkijken. Daarna is de uitzending uitsluitend toegankelijk voor gemeenteleden van de Ontmoetingskerk Sleeuwijk. Lees hier meer informatie over deze mogelijkheid.

terug