Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is het leidinggevende orgaan in de gemeente. Hij heeft in vrijwel alles de eindverantwoordelijkheid en bepaalt in overleg met de taakgroepen en de gemeente het beleid. Dit beleid wordt uitgewerkt en gerealiseerd door de taakgroepen.

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers: predikanten, ouderlingen en diakenen. De voorzitter van de Kerkenraad is de heer Jan Luijten. Van de cursief vermelde namen is een e-mailadres beschikbaar op de website. Klik hiervoor op de naam.
 

SAMENSTELLING KERKENRAAD
Naam  Taak Wijk
De heer G. (Gerrit) Bok  Ouderling 1
Mevrouw A. (Ali) de Bruijn-van Rijswijk  Ouderling 4
De heer C.L.J. (Kees) Boot   Scriba (duo)  
Mevrouw W.A. (Wieke) Boot-Nauta   Scriba (duo)  
Mevrouw S. (Simone) Burgers-de Jong  Jeugdouderling  
Mevrouw J.J. (Ankie) Crielaard  Diaken (secretaris)  
Mevrouw S.W. (Sharon) Dekker-Konings  Diaken 4
De heer M.J.G. (Martijn) van Driel  Diaken (duo) 5
Mevrouw A. (Linda) van Driel-Sterrenburg  Diaken (duo) 5
De heer D.M. (Dirk) Duijster   Jeugdouderling  
De heer T.B. Faber  Ouderling 5
Mevrouw C.H. (Corina) Groeneveld   Diaken 2
De heer J. (Hans) van 't Hoff  Ouderling 2
Mevrouw H.P. van der Hulst-Scherpenisse   Diaken 1
Mevrouw W.A. (Martine) Jagtenberg-Smits  Notulist  
De heer W.J.A. (Wim) Klootwijk  Ouderling- Voorzitter College van kerkrentmeesters  
De heer H.C. (Herman) Klop  Ouderling 3
De heer J. (Jan) Luijten  Voorzitter kerkenraad  
De heer T.H. (Theo) van Maurik  Voorzitter diaconie  
Mevrouw C.N. (Nicoline) Pruijsen-de Kooter  Ouderling Algemene Dienst (duo)  
Mevrouw A. (Rianne) Reuvekamp-Verhagen  Ouderling  6
De heer A.B. (Arie) Slagmolen  Diaken 3
Mevrouw A. (Annemarie) Smits-Ruiter  Diaken 6
De heer J. (Jan) Staal  Diaken 7
De heer T (Theo) van Maurik   Voorzitter diakonie 8
Mevrouw J.S. (Judy) Verhoeven-Koman  Ouderling 5
De heer J.C. (Jos) Vos  Diaken 8
Mevrouw M.M. (Mariëlle) Zwijnenburg-van de Wiel  Diaken 7
Mevrouw H.J.A. (Hanneke) van Wijk  Ouderling Algemene Dienst (duo)  
Mevrouw A.L. (Rianda) van der Zouwen-van Haaften  Ouderling 7

 

 

De notulisten van de kerkeraadsvergaderingen zijn:

Mevrouw W.A. Boterblom-de Graaf
Mevrouw W.A. Jagtenberg-Smits

terug