Kleine kerkenraad Kleine kerkenraad
""De kleine kerkenraad (KKR) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het werk van de taakgroepen en heeft daarom in elk van de taakgroepen een vertegenwoordiger.

Deze vertegenwoordiger is op de hoogte van de activiteiten in ‘haar’ of ‘zijn’ taakgroep en kan om die reden in de kleine kerkenraad namens die taakgroep optreden en als contactpersoon fungeren. 
 

Samenstelling kleine kerkenraad

Taak/functie Naam
Voorzitter De heer J. (Jan) Luijten
Scriba De heer C.J.L. (Kees) Boot 
Scriba Mevrouw W.A. (Wieke) Boot-Nauta
Ouderling Algemene Dienst Mevrouw C.N. (Nicoline) Pruijsen-de Kooter
Ouderling Algemene Dienst H.J.A. (Hanneke) van Wijk-van Straten
Taakgroep Diaconaat De heer T. (Theo) van Maurik
Taakgroep Jeugd en Jongeren Mevrouw S. (Simone) Burgers
Taakgroep Beheer en Administratie De heer W.J.A. (Wim) Klootwijk
Afgevaardigde voor pastorale raad en platform De heer J. (Hans) van 't Hoff
Notulist Mevrouw W.A. (Martine) Jagtenberg-Smits

 
terug