Verslag Orgelconcert
13 mei 2024 Verslag Orgelconcert
De orgelcommissie was op 20 april jl. wegens diverse omstandigheden wat uitgedund aanwezig bij het Ontmoetingsconcert, maar de afwezigen hebben via de andere commissieleden gehoord dat ze echt iets gemist hebben...

Hoewel het programma wat ruimer opgezet was dan bij voorgaande concerten, kreeg het aanwezige publiek zoveel moois voorgeschoteld dat de uitloop geen bezwaar was. Marc, onze organist en Theo-Hans Kuijvenhoven, hobo, speelden op de toppen van hun kunnen en het publiek ging dan ook buitengewoon blij — over hun goed bestede zaterdagavond — weer naar huis.

De commissie mag tevreden terugkijken op een prachtig concert waar orgelliefhebbers uit Altena en zelfs daarbuiten van genoten hebben. Er is zeker ook dankbaarheid voor het feit dat we dit in vrijheid met elkaar mogen organiseren en beleven.

U heeft ons via uw vrije gift na afloop laten merken dat dit Ontmoetingsconcert zeer in de smaak viel, waardoor we met een mooi positief saldo verder kunnen organiseren. Zeer veel dank daarvoor.

Dus... houd 12 oktober vrij in uw agenda om u te laten verrassen door het programma dat in het teken van 'Vrolijkheid' zal staan. Als de zomer voorbij is en de herfst ons misschien wat somber stemt, zal een concert met dit thema u vast positief verrassen!

Hoort, zegt het voort, want het is fijn als ons bezoekersaantal groeit en we mensen een mooie avond kunnen bezorgen.

U bent altijd van harte welkom!
De orgelcommissie.
terug