Overlijden

Overlijden
Wij willen u vragen om bij een overlijden zowel de predikant als de wijkouderling of pastoraal medewerker in te lichten. Daarnaast graag een exemplaar van de rouwkaart (laten) bezorgen bij het kerkelijk bureau. Meer informatie over een kerkelijke begrafenis kunt u lezen in de brochure 'Uitvaart vanuit de kerk'.
terug