Pastoraat Pastoraat

De Pastorale Raad bestaat uit alle wijkouderlingen, de pastorale medewerkers. predikanten en de voorzitter van de wijkbezoekgroep.
Met elkaar dragen zij zorg voor de aansturing en uitvoering van het pastorale werk in de gemeente.

De Pastorale Raad denkt na over het beleid. Zij volgt ontwikkelingen in kerk en maatschappij die mede van invloed kan zijn op hoe pastoraat wordt vormgegeven.

Ook vindt er in de Pastorale Raad vorming en toerusting plaats door middel van cursussen. 

Pastorale medewerkers 

Pastorale medewerkers werken binnen een wijkteam mee aan het pastoraat via individueel en/of groothuisbezoek. Zij zijn geen ambtsdragers en daarom geen lid van de kerkenraad.

  • Mevrouw M.E. de Beurs (wijk 8)
  • Mevrouw A.S. Chamboné-van Andel (wijk 1)
  • Mevrouw A. Houtzager- de Hoog (wijk 4)
  • Mevrouw T.C. Klootwijk-Nugteren (wijk 8)
  • Mevrouw J.H. Klop- Griffioen (wijk 3)
  • Mevrouw J. Weima-de Groot (wijk 6)
  • Mw. A.H. van der Wel (wijk 7)

Gebedskring

Iedere maand komen we als gebedskring bij elkaar, in ons kerkgebouw of soms bij iemand thuis. We lezen een stukje uit de bijbel en/of een dagboekje en zoeken de stilte om ons zo open te stellen voor God en Zijn woord. Daarna danken en bidden we. Er wordt voor gemeenteleden gebeden en voor onze predikanten, voor het kerkelijke werk en ook voor gemeenteopbouw.

Daarnaast is er aandacht voor mensen van buiten onze kerk. We willen op deze manier op de achtergrond dienend aanwezig zijn voor onze medemens. Vertrouwend op de kracht van het gebed. U/jij bent van harte welkom om een keer langs te komen om mee te bidden, gebedspunten aan te dragen of gewoon te luisteren.

We komen iedere laatste donderdag van de maand bij elkaar. U kunt ons ook persoonlijk of telefonisch benaderen om gebedspunten aan te dragen.

De aankondiging van een bijeenkomst staat de zondag van tevoren op Kerknieuws en op de website.

Voor informatie of het aandragen van gebedspunten kunt u contact opnemen met Petra Visser.

terug