Projektor Projektor

Het kerkblad Projektor verschijnt om de 4 à 5 weken rond de eerste vrijdag van de maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Aanleveren kopij op papier
Berichten bestemd voor Projektor kunnen aangeleverd worden op het redactie-adres Buitenlust 24, 4254 XS Sleeuwijk

Aanleveren kopij digitaal
Het e-mailadres voor het aanleveren van kopij per e-mail is: kerkbladprojektor@gmail.com.

Tijdstip aanleveren
Kopij kan ingeleverd worden op de uiterlijke kopijdatum (zie onderstaand schema). Voor de inlevering van de kopij op de laatste inleverdag geldt geen tijdslimiet (kan dus tot middernacht)

Redactie

De redactie van Projektor bestaat uit gemeenteleden:

  • Wieke Boot-Nauta (samenstelling en opmaak)
  • Cees en Jenny Branderhorst (adressenbestand)
  • Wilma Slob-Roeland (bezorging)
  • Joke van Andel
  • Tim Klootwijk

PROJEKTOR 2024

Editie maand Uiterste inleverdatum Redactie-
vergadering 19.30 uur

Verschijningsdatum
in de week van vrijdag

mei dinsdag 23 april woensdag 24 april 3 mei 
juni dinsdag 28 mei woensdag 29 mei 7 juni
september dinsdag 20 augustus woensdag 21 augustus 30 augustus


Elke maand worden een paar exemplaren van Projektor in de hal van de kerk gelegd. Deze zijn bestemd voor de gemeenteleden die buiten Sleeuwijk en Woudrichem wonen.

terug