Vorming en Toerusting Vorming en ToerustingDe gemeente rond de Ontmoetingskerk is niet alleen een vierende en dienende, maar ook een lerende geloofsgemeenschap. Het onderstaande aanbod van activiteiten getuigt daarvan. De taakgroep vorming en toerusting wil bevorderen dat gemeenteleden op allerlei manieren in de gelegenheid worden gesteld met elkaar van gedachten te wisselen over vragen die verband houden met christen-zijn in onze tijd.

De taakgroep richt zich daarbij niet alleen ‘naar binnen’ maar nadrukkelijk ook ‘naar buiten’ en streeft ernaar een programma samen te stellen dat voor iedereen iets te bieden heeft. De taakgroep werkt nauw samen met Kerk-Anders, het oecumenische platform voor vorming en toerusting in Sleeuwijk, en organiseert sinds 2017 een gezamenlijk aanbod, dat te vinden is in het programmaboekje van Kerk-Anders.

De functie van coördinator van vorming en toerusting in onze gemeente is vacant.

De taakgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Coördinator en vertegenwoordiger van de kleine kerkenraad (vacant)
  • Koos van Vliet en Martje Slagmolen-Ippel (vertegenwoordiger van de werkgroep Kerk-Anders)
  • Jolyn van Vuuren coördinator basisclub 

Basisclub

De basisclub is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van pakweg 11 tot 13 jaar. Eens in de 2 jaar start een nieuwe groep waarbij de kinderen die dan in groep 7 en 8 van de basisschool zitten worden uitgenodigd. Tijdens de basisclub nemen we de kinderen in 2 jaar mee in de basisbeginselen van ons geloof, onze kerkelijke geschiedenis en de rijkdom van andere manieren van Godsbeleving om ons heen. Maar nog veel belangrijker: we laten hen nadenken over hoe dat bij hen past, in hun leven en hun wereld. De leiding van de basisclub wordt hierbij ondersteund door materiaal van o.a. de PKN. Coördinator van de basisclub is Jolyn van Vuuren
 

Kerk-Anders

De werkgroep Kerk-Anders, een initiatief van beide PKN-kerken, brengt aan het begin van het nieuwe seizoen het bekende programmaboekje uit. De werkgroep streeft naar een breed aanbod van onderwerpen die betrekking hebben op geloven en kerk-zijn, spiritualiteit, kunst en maatschappij; kortom op het leven zoals dat zich in onze omgeving en verder weg afspeelt.

Voor de meeste activiteiten vindt Kerk-Anders een warm welkom in de zalen van de beide kerkgebouwen, maar we trekken er ook op uit voor bijvoorbeeld een museumof stadsbezoek. Het programma van Kerk-Anders wordt eveneens vermeld in het Parochieblad van de Sint Elisabethparochie (regio Dongemond). Eventuele gezamenlijke activiteiten worden bekend gemaakt via kerk- en streekbladen, flyers en posters.

Het programmaboekje van Kerk-Anders wordt uitgedeeld op de startzondag en ligt gedurende het hele seizoen in de hal van de kerkgebouwen. Contactpersoon van de werkgroep is Annemarie Smits. Het algemene e-mailadres van de werkgroep Kerk-Anders voor aanmeldingen, vragen en/of opmerkingen is: werkgroepkerk.anders@gmail.com

terug