Wijkbezoekgroep Wijkbezoekgroep

De wijkbezoekgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de diaconie en is opgedeeeld in wijken.

Wijkbezoekers brengen bij blijde en droeve gebeurtenissen een teken van meeleven namens de gemeente. Bij nieuw ingekomen gemeenteleden brengen ze een welkomstgroet.

Verjaardagen en huwelijksjubilea krijgen ook aandacht en gemeenteleden van 80 jaar en ouder ontvangen daarnaast uitnodigingen voor het bijwonen van de kerstmiddag of andere gezellige activiteiten,
 
Samen met de diaconie organiseert de wijkbezoekgroep verder de jaarlijkse fruitactie voor gemeenteleden vanaf 80 jaar, voor zieken en voor anderen die wel een extra teken van aandacht kunnen gebruiken.
 
De namen van de wijkbezoekers kunt u HIER lezen.
 
Coördinator van de wijkbezoekgroep is mevrouw S. (Sharon) Dekker-Konings.
terug