Langdurige ziekte Langdurige ziekte
We willen u vragen een langdurige ziekte door te geven aan zowel de predikant als wijkouderling. 
terug